Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Artiklar

Artiklar

Tacksamhet

Tacksamheten är enorm Jag har liksom de flesta börjat som kaffekokare i min hemmagrupp, för att sedan vara grupprepresentant och kretsombud. Sedan rullade åren på...

Läs hela

Artiklar

Tankar om service

Mina tankar om service i AA Tidigt i min nykterhet fick jag ta nyckeln och öppna möten, där övergick känslan av att vara besökare till...

Läs hela

Artiklar

Att göra service i FRIK

Att göra service i FRIK Hej! Jag heter Danielle och är alkoholist. Jag har blivit tillfrågad om jag ville skriva lite om att göra service...

Läs hela

Artiklar

Villig att göra vad som helst…

Villig att göra vad som helst för att slippa dricka Villig att testa AA:s lösning När jag hade nått min botten blev jag villig att...

Läs hela

Artiklar

Eva: Servicedelegat (3)

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap) Att växa genom service Namn: EvaServiceuppdrag: ServicedelegatMandattid: 3 år Kan du berätta lite kort om dina viktigaste...

Läs hela

Artiklar

Rapport från Danmarks Servicekonferens

Servicekonferensen i Danmark 19-20 november 2022 Med temat Kaerlighed i service (kärlek och service) I det nordiska samarbetet, ingår det att vi besöker varandras servicekonferenser...

Läs hela

Artiklar

Christer: Världsservicedelegat (2)

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap) Ta chansen – du kommer att lära dig mycket Namn: ChristerServiceuppdrag: Världsservicedelegat Mandattid: 4 år Kan du...

Läs hela

Artiklar

Rapport från Världsservicemötet

Rapport från WSM 2022 Temat för detta möte var “Carrying the Message of AA in a Digital Age.”  Världsservice-mötet som skulle ha avhållits i Japan...

Läs hela

Artiklar

Thomas: Förtroenderådet (1)

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap) Vad har service inneburit för dig? Namn: Thomas ÅSenaste uppdrag: FörtroenderådetMandattid: 4 år Kan du berätta lite...

Läs hela

Artiklar

Ny struktur i AA

Ny struktur i AA Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att en grupp skulle bildas för att se över vår servicestruktur. Gruppen tillsattes och jobbade till Servicekonferensen...

Läs hela
1 2