Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Rapport från WSM 2022

Temat för detta möte var “Carrying the Message of AA in a Digital Age.” 

Världsservice-mötet som skulle ha avhållits i Japan Tokyo 1- 6 oktober ställdes in och det blev ett digitalt möte 1- 6 oktober Vi var 76 delegater från 51 länder som deltog. Mötet föregicks en vecka före det ordinarie mötet av ett ”tekniskt test”. Syftet var att gå igenom all teknologi och få oss att känna oss trygga med tekniken. (Ex. hur man röstar, hur man räcker upp handen virituellt och hur man ber om hjälp när det inte fungerar). Mike och hans sju tekniker bistod oss hela tiden med mycket god handledning och support. Även en stab från GSO gav oss ovärderlig hjälp. De hade under sju månaders tid förberett mötet.
Hela mötet simultantolkades på engelska, spanska, japanska och Mongoliska. 

De olika kommittéerna, (Agenda, Litteratur, Policy, antagning av nya medlemsländer och ekonomi, att arbeta med andra) hade ett förmöte en månad innan.

Allt material var för andra gången helt digitalt och fanns på en digital anslagstavla. Eftersom mötet inte var fysiskt som vanligt, fick delegaterna själva läsa in materialet eftersom det inte föredrogs under mötet. Till exempel rapporterna från respektive land.

Under mötet hade vi tre Workshops, ”Hur uppmuntras sjunde traditionen, under pandemi eller social isolering på varje nivå i vår struktur” Ray L var moderator, ”Hur kan virtuella grupper bli integrerade i världs service strukturen ” och ”AA i samhället: Relationen med nätverk och sociala media”.

Under mötet presenterades olika ämnen, som delegater hade fått i uppgift att förbereda:

  • Presentationerna omfattade:
  • AA och den nya tekniken
  • Vad är vår attraktion? Enighet, Service.
  • Sjunde traditionen: Fullt självförsörjande i en digital tid.
  • Våra icke alkoholistiska vänner
  • AA har redan blivit gammalt, finns det en fara att vi blir för gamla.
  • Hur ska vi investera i framtiden för AA.

Sverige har bidragit med pengar till Litteraturfonden, vilken GSO uttryckte sin tacksamhet för. Fonden används till att översätta, trycka och distribuera litteratur. Det innebär att all litteratur från USA skickas utan portokostnader. Litteraturfonden har gjort stora framsteg, med de medel som de har fått. Det kan vara intressant att veta att Sverige 1972 lånade 5 000 dollar för att trycka Stora boken på svenska. Lånet täckte 2/3 av tryckkostnaderna. Lånet var återbetalt 1984. Så nu är det vår tur att ge tillbaka det vi en gång fick. Det är ett sätt för oss att sprida budskapet vidare (tradition 5). Sverige har även tidigare bidragit till den internationella hjälpfonden, som gör det möjligt att fler länder kan delta, vilket vi bör fortsätta med.

Nästa världs servicemöte 28:e genomförs fysiskt i New York. Mötet där kommer att genomföras 27-31/10 2024.
Tema för nästa världs servicemöte: “The Three Legacies in the Digital Era: Our Great Responsibility to the Alcoholic Being Born Today.”

Genomgående diskuterades den digitala frammarschen. Viktigt våra onlinegrupper kommer in på möteslistan, och integreras i AA:s struktur.
Mötet var väl förberett och genomfört, men det kan inte ersätta ett fysiskt möte. Alla spontana kontakter och möten som i vanliga fall sker kunde naturligtvis inte komma till stånd. Något som vi alla saknade. En slutlig rapport kommer att tillsändas alla deltagande länder.

Från två tacksamma tjänare Ray L och Lars D