Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Boka ett möte med AA

AA i Sverige har ett antal SI-kommittéer runt om i landet. SI står för Samarbete och Information. I dessa kommittéer engagerar sig AA-medlemmar för att informera om alkoholism och om AA ute i samhället, samt söka samarbete med professionella som träffar på alkoholister i sitt arbete, vare sig det är inom sjukvården, företag eller andra sammanhang. Vi vet att AA är en viktig resurs och ett bra komplement till all annan hjälp, vård och behandling.

Vill du ha kontakt med en SI-kommitté? Skicka ett mail till info@aa.se så förmedlar vi det.