Boka ett möte med AA

AA i Sverige har ett antal SI-kommittéer runt om i landet. SI står för Samarbete och Information. I dessa kommittéer engagerar sig AA-medlemmar för att informera om alkoholism och om AA ute i samhället, samt söka samarbete med professionella som träffar på alkoholister i sitt arbete, vare sig det är inom sjukvården, företag eller andra sammanhang. Vi vet att AA är en viktig resurs och ett bra komplement till all annan hjälp, vård och behandling.

Här är SI-kommittéer i landet. Kontakta någon i din närhet för ett möte eller ett informationstillfälle. Det kostar inget.

AA:s kommittéer för Samarbete och Information

Dalarna:
Dalakretsens SI-kommitté, Tel: 073-091 5810 E-post: aadalakretsen2020@gmail.com

Göteborg
Göteborgs SI-kommitté, E-post: soik@aa-goteborg.se

Gotland
Gotlands SI-kommitté, ℅ AA Hemsegruppen, Storgatan 42, 620 12 Hemse,
Tel 076-212 3127 E-post: info.aagotland@comhem.se

Halland
Hallandskretsens SI-kommitté, Tel: 070-250 27 13 E-post: hksoik6@gmail.com

Hälsingland
SI-kommitté, E-post: aahalsinglandoi@gmail.com

Ludvika
Ludvikagruppens SI-kommitté, Tel: 070-271 8224, E-post: aaludivka@live.se

Malmö/Lund
Malmö/Lunds Si-kommitté, Tel: 076-105 5178, E-post: aa.info.ml@gmal.com

Norrbotten
AA Norrbottenkretsens SI-kommitté, E-post: info.aanorrbotten@gmail.com

Norrköping/Finnspång
Norrköping/Finspångs SI-kommitté, Tel: 076-417 5285, E-post: aa.infogrupp.nkpg@gmail.com

Norrtälje
Norrtälje SI-kommitté, E-post: info.aanorrtalje@gmail.com

Skåne, Blekinge
Eldkretsens SI-kommitté, E-post: hans.ove.g@telia.se

Skåne, Nordväst
SI-kommitté, E-post: samarbeteinformation.nvs@gmail.com

Storstockholm
Storstockholms SI-kommitté, E-post: info@sissaa.nu

Sundsvall m o
Mittkretsens SI-kommitté, E-post: aasimittkretsen@gmail.com

Umeå
Umeå SI-kommitté, E-post: info@aaumea.se

Uppsala
AA Fyris SI-kommitté, Österplan 1A, 753 30 Uppsala, Tel: 018-15 88 88.

Värmdö
Värmdö SI-kommitté, E-post:vaasinformation@gmail.com

Värmland
Värmlands SI-kommitté, Tel: 070-788 1284, E-post: aavermland@hotmail.com

Västerås
AA Västetås SI-kommitté, ℅ AA Hammarbygruppen, Köpingsvägen 57, 724 65 Västerås,
Tel: 070-565 4577, E-post: info@aavasteras.se Web: www.aavasteras.se

Starta en SI-kommitté