Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Ett viktigt komplement
till all annan vård

En av våra stora folksjukdomar, kroniskt alkoholberoende, eller alkoholism som vi kallar det, är ett stort och allvarligt samhällsproblem. En mycket stor andel av alla våldsbrott i samhället och i hemmen är alkoholrelaterade och alkoholen är en av de stora direkta och indirekta dödsorsakerna. Trots stora samhälleliga insatser är det en relativt liten del som lyckas tillfriskna.

En alkoholist är sjuk på många plan

Ett av problemen med aktiva alkoholister är att vi sällan talar sanning. Inte ens för våra läkare. Vi gör allt vi kan för att dölja vårt alkoholproblem och skyller istället på andra omständigheter som stress, depression, sömnsvårigheter, jobbet eller familjen. Vårt verkliga problem är att vi är sjuka på många plan, både fysiskt, psykiskt, moraliskt och själsligt. Vårt beroende har förändrat oss från det vi en gång var till något vi innerst inne inte vill vara. Och att bryta detta av egen kraft är näst intill omöjligt. Vi behöver hjälp på många plan.

Vad kan AA erbjuda din patient?

Förutom den hjälp hälsovården erbjuder så kan AA vara ytterligare hjälp genom att erbjuda en gemenskap med andra alkoholister med olika lång nykterhet. I den miljön vågar även nykomlingen bli ärlig och dessutom upptäcka att det går att leva nykter och må bra. Ett hopp tänds och en nyfikenhet på vad dessa nyktra alkoholister gjort för att hitta lösningen. Svaret är AA:s Tolvstegsprogram där börjar vår resa till tillfriskande. Genom stegen blir av med vårt sjuka ego, skuld och skam samt ställer tillrätta det vi gjort orätt. Vi tömmer vår ryggsäck på all vi stippat i den och som gjort oss både mentalt och psykiskt sjuka. AA:s Tolvstegsprogram och gemeskapen med andra tillfrisknande alkoholister är den mest framgångsrika metoden för livsvarig nykterhhet,

Hur kan ett samarbete gå till?

Vi börjar med ett möte för att diskutera förutsättningarna och svara på frågor. Därefter bokar vi gärna in ett eller fler större informationsmöte med berörd personal och delar ut material ni kan använda. Ni kommer att få kontaktpersoner hos AA som ni kan kontakta om en patient visar intresse. Då möter vi upp och berättar mer om oss sjäva, hur vi var, vad som hände och hur det är nu. Om din patient blir intresserad så följer vi med honom eller henne till ett första AA-möte och håller fortsatt kontakt efteråt. 

På vissa beroendemottagningar har vi till och med öppna AA-möten för patienter och personal regelbundet.

Vi ser detta som ett positivt komplement till hälso- och sjuvårdens arbete och vår erfarenhet visar att fler patienter tillfrisknar genom samarbete.

Boka ett möte med AA

Vi kommer gärna och berättar mer och om hur vi kan samarbeta om du har någon som vill ha hjälp. Vi kan även tillsammans bjuda in till informationsmöten med dina medarbetare, chefer eller facket. Du får kontaktpersoner till AA och om någon vill ha ‘hjälp möter vi upp och berättar mer samt följer med på ett första AA-möte och håller kontakt efteråt.