Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

En kraft större än oss själva

Många präster har lärt känna AA som en icke-religiös partner i sina försök att hjälpa alkoholister att sluta dricka och leva friska och produktiva liv. De är medvetna om att religiösa ledare i de stora religionerna har uttalat sitt stöd för AA:s program; och de är medvetna om att det i de egna leden finns de som i AA har funnit svaret på sina egna personliga problem med spriten. 

AA uttrycker sin erkänsla till de många i trossamfund verkande personer som har varit, och fortsätter att vara, av så stor hjälp för alkoholister i hela världen. Präster och diakoner i olika samfund är ofta de som först får kontakt med en hjälpsökande sjuk alkoholist – och ofta de första inför vilka han eller hon erkänner sin sjukdom. I själva verket är det många alkoholister som vänder sig till prästerskapet för andlig vägledning, både innan de går med i AA och senare.

Brist på kraft var vårt dilemma

Flaskan är en aktiv alkoholists tillflyktsort. In i dimman där problemen försvinner för en stund. Men bara för att återkomma allt värre när vi vaknade upp nästa dag. Ångest, skuld och skam blev våra följeslagare. Vi ville innerst inne sluta, men vi kunde inte. Vi saknade den kraft som behövdes oavsett om vi hade en tro eller inte. Vi var maktlösa inför alkoholen.

De Tolv Stegen tillbaka till livet

Kärnan i AA:s program är De Tolv Stegen för tillfrisknande, en samling principer baserade på självupplevda erfarenheter bland AA:s tidigaste medlemmar. Tillämpade som föreslagna levnadsregler, innehåller de tolv stegen flera andliga principer. Dessa steg leder till ett andligt uppvaknande och har hjälpt AA-medlemmar över hela världen att leva nyktra och meningsfulla liv.

AA-mötena är AAs hjärta

AA erbjuder en livsvarig lösning och ett program för själsligt och känslomässigt tillfrisknade som ger individen möjligheten till ett väl fungerande och gott liv utan alkohol. AA-programmet bygger på breda andliga principer men är inte religiöst. AA består av löst sammansatta grupper där medlemmar går på AA-möten av fri vilja för att uppnå och bibehålla sin nykterhet, genom att bland annat föra AAs lösning och sina personliga erfarenheter vidare till de som kommer nya. AA är ett viktigt komplement till all annan form av behandling och vi samarbetar gärna med den professionella sektorn.

Vill du ha ett möte med AA?

Lår oss hjälpa varandra att hjälpa. Låt oss träffas och diskutera hur vi tillsammans kan hjälpa fler. Vi vet att du i ditt arbete emellanåt stöter på personer med alkoholproblem. AA kan vara en samarbetsresurs i din önskan att hjälpa.

Välj menyn Boka ett möte och kontakta någon av AA:s SI-kommittéer i din närhet för mer information.