Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Definition av alkoholism

Alkoholberoende, alkoholmissbruk eller alkoholism (som vi föredrar att kalla det) kan drabba vem som helst, oavsett kön, ålder och inkomst och alkoholister finns i alla samhällsgrupper. Vem är då alkoholist? Vår erfarenhet visar att det finns två saker som skiljer oss alkoholister från andra som klarar av att dricka måttligt.

Vi alkoholister kan inte bestämma när vi ska dricka…

Vi har sagt till oss själva och andra att vi inte ska dricka idag. Och vi menade det på allvar. Men framåt eftermiddagen var vi märkbart berusade. Vi kunde sällan förklara varför. Sanningen är den att när väl tanken på att dricka bara en kall öl (för det är ju så varmt) så trodde vi att vi kunde göra det ostraffat. Men många av oss känner igen vad som händer när vi dricker en öl. Vi vill ha mer och vi kan inte kontrollera den känslan. Därför dricker vi “bara en till” och så vidare och vi vet inte hur den fylleresan slutar.

Detta är förbryllande och oförklarigt för den som står bredvid. Vi alkoholister reagerar helt annorlunda på alkohol än andra. Vi är inte som andra och kommer aldrig att bli det. Vi är “allergiska” mot alkohol. Våra kroppar och psyken fungerar helt annorlunda när det gäller alkohol. Vi kan vara helt normala och duktiga när det gäller allt annat, utom när det gäller alkohol. Och detta ger oss negativa konsekvenser, både för oss själva och för våra anhöriga, vänner, i skolarbetet och på arbetsplatsen. Många av oss alkoholister har sagt ”aldrig mer!”. Vi menar det. Och vi kan hålla upp en tid, för att senare drabbas av en tvångsmässig impuls som är omöjlig att stå emot. Vi kämpar mot våra egna känslor och tankar och vi förlorar till slut. Tankar som ”jag ska bara dricka lite grann” eller ”vad gott det skulle vara med ett glas vin i solen” tar helt överhanden och allt det som gjorde att vi tidigare bestämt oss för att sluta dricka, är som bortblåst. Vi är tillbaka där vi slutade.

…och när vi dricker kan vi inte bestämma hur mycket vi ska dricka

När vi alkoholister börjar dricka så vill vi ha mer, vi förlorar kontrollen att bestämma hur mycket vi dricker. Vi dricker mer än vad vi hade tänkt och kanske blir fulla vid fel tillfällen, trots att det inte var vår avsikt. När vi tar det första glaset så väcks ett begär efter mer, som ibland inte stillas förrän all alkohol tagit slut, förrän vi somnar eller på annat sätt tvingas sluta dricka. Detta sker inte hos normala konsumenter, En del av oss alkoholister dricker för mycket nästan varje gång vi börjar dricka, medan andra i perioder eller vid flertalet tillfällen faktiskt kan dricka ”med handbromsen i” och undvika att dricka för mycket. Men om du, innan du börjar dricka, inte med säkerhet kan säga om du kommer att förlora kontrollen och dricka för mycket denna gång eller inte, så vet du vad vi menar.

Det är inte din alkoholkonsumtion som avgör

Det är inte hur mycket eller hur ofta du dricker eller vad du dricker som avgör om du är alkoholist eller inte. Utan det är vad alkoholen gör med dig.

Alkoholism – en personlighetsförändring

En alkoholist lever oftast ett dubbelliv. Alkoholberoendet förändrar oss gradvis som människor. Vi ljuger och smyger, vi ställer till med saker. Vi får humörsvängningar och vår moraliska kompass slutar att fungera. Vi går över gränser som tidigare var otänkbara. Vi blir mer och mer självcentrerade och inbunda och tappar intresset för sånt som tidigare intresserade oss. Vi självrättfärdigar vårt drickande, skyller på yttre omständigheter och mår moraliskt och själsligt sämre och sämre. Relationerna till familj och vänner raseras. Vi är inte oss själva lägre. Vi börjar känna oss ensamma och isolerade. Vi är själsligen sjuka.

En smärtsam utförsresa

Alkoholister får olika konsekvenser av sitt drickande. En person kanske mest blir trött och somnar på fyllan medan en annan kanske skadar andra människor. Till skillnad mot vad som är en vanlig uppfattning så är det inte konsekvenserna som gör oss till alkoholister. Utan en alkoholist är alltså en person som förlorat kontrollen över sitt drickande. Över tid blir det bara värre med ökande konsekvenser, skilsmässa, förlorar jobbet och en själslig misär där man förlorar sig själv. Många inser det hopplösa i situationen och inser att det finns två val, att fortsätta dricka och gå under, eller be om hjälp.

En önskan att sluta dricka alkohol

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta, ingen i AA kan göra det åt dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom också hos oss själva. Vi insåg att vi utvecklat sjukdomen alkoholism (kroniskt alkoholberoende).

Du kan sluta dricka alkohol

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv. Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det. AA:s program för tillfrisknande har räddat livet för miljontals alkoholister världen över. Och inte bara räddat, det har gett oss ett helt nytt liv där vi fungerar igen och kan hantera livet igen. Vi fortsätter gå på AA-möten för att bibehålla nykterheten eftersom vi aldrig blir befriade från den underliggande kroniska sjukdomen. Efter en tids nykterhet får vi dessutom uppleva glädjen i att hjälpa en nykomling såsom vi blev hjälpta.