Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Skriv och berätta gärna om AA

AA är ingen mystisk eller hemlig organisation. Tvärtom vill vi vara välkända i samhället så att den som söker hjälp ska hitta oss. AA finns över hela landet med AA-grupper som dagligen hjälper alkoholister till ett ett nyktert och fungerande liv igen. Tack vare media har många vilsna alkoholister, unga som gamla, hittat till AA och till ett nyktert fungerande liv idag. Det är vi tacksamma för.

AA:s informationspolicy är att vi fritt vill göra alla våra erfarenheter tillgängliga för den som vill veta mer om oss. Det innebär att vi välvilligt står till förfogande och ställer upp närhelst massmedia vill berätta om AA och därmed hjälpa oss att föra vårt budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Personlig anonymitet

Däremot värnar vi om varje AA-medlems rätt till personlig anonymitet. Vi uppskattar att media förstår och respekterar detta, genom att inte återge personer med namn eller bild. Det är deras berättelse som är det intressanta och som tål att berättas för alla därute som ännu inte har hittat en lösning. Alldeles för många alkoholister går under genom sin sjukdom, många av dessa hade kunnat räddats om de bara visste hur.

AA:s lösning har räddat miljontals liv

AA har funnits sedan 1935. AA:s Tolvstegsprogram fungerar idag genom 120.000 AA-grupper i 180 länder. AA:s enda syfte är att hjälpa alkoholister som fortfarande lider. 

Vill du få kontakt med AA?

Kontakta oss för mer information så hjälper vi gärna till. Du kan kontakta AA via vår centrala informationkommitté info@aa.se
eller någon av de lokala kommittéerna för Samarbete och Information

Gå på ett öppet AA-möte

För att få inblick i AA är du välkommen att delta på ett öppet AA-möte i någon AA-grupp i din närhet.
Det finns ca 500 AA-grupper i Sverige, i de flesta större orter, se Hitta ett möte i menyn.

Om AA

Anonyma Alkoholister är en gemenskap av människor som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna bidrag.

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att fortsätta vara nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

AA på 16 minuter

Se gärna kortfilmen Hope som beskriver väl vad AA är och hur AA fungerar.

AA:s informationspolicy

“I alla offentliga relationer är AA:s enda målsättning att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider. Med betydelsen av anonymiteten i våra sinnen, tror vi detta kan uppnås, genom att göra det känt för honom och för de som är delaktiga i hans problem, vår egen erfarenhet hur vi lärt oss leva utan alkohol som individer i gemenskapen.

Vi vill att vår erfarenhet fritt ska göras åtkomlig och tillgänglig för alla som har intresse därav.

I alla ansträngningar på detta område bör vi avspegla tacksamhet för gåvan av vår egen nykterhet och medvetenhet om att många andra utanför AA i lika hög grad är inblandade och engagerade i det allvarliga problem som alkoholismen utgör.”

antagen av AA 1956