Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Din berättelse kan hjälpa någon

Vill du dela med dig av din berättelse så tar vi tacksamt emot den. Någon kan identifiera sig med just din berättele om hur det var, vad som hände och hur det är nu. Vi vet att den kan ge hopp och inspirera andra att söka hjälp och våga gå på ett AA-möte.

Vi tar tacksamt emot personliga berättelser från medlemmar och även anhöriga. Men också betraktelser från professionella inom hälso- och sjukvården, HR och liknande om er syn på AA och samarbete.

Skriv ner din berättelse på några sidor och skicka den till oss.
Ange ett fingerat namn och din ålder om du är AA-medlem eller anhörig,
Gärna namn och yrke och du är utomstående.

Skicka textfil till web@aa.se

Postadress: AA Servicekontor, Box 92171, 120 08 Stockholm