Din berättelse

Vill du dela med dig av din berättelse så tar vi tacksamt emot den. Vi tror att den kan ge hopp och inspirera andra att söka hjälp och samarbete med AA. Vi tar tacksamt emot personliga berättelser från medlemmar och anhöriga samt betraktelser från professionella inom hälso- och sjukvården, HR och liknande om er syn på AA och samarbete.

Skriv ner din berättelse på några sidor och skicka den till oss.
Ange ett fingerat namn och din ålder om du är AA-medlem eller anhörig,
namn och yrke och du är utomstående.

Skicka textfil till web@aa.se

Postadress: AA Servicekontor, Box 92171, 120 08 Stockholm