Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

AA-gruppen

För oss i AA är gruppen det absolut viktigaste. Utan stödet och gemenskapen med andra alkoholister skulle vi förmodligen inte kunna hålla oss nyktra länge. AA blir med tiden ett sätt att leva, ett sätt som fungerar och som vi trivs med.

AA-gruppen är vårt gemesamma ansvar

Vi går inte på AA-möten för att vi måste utan för att vi vill, för vår egen skull. Vi har blivit medvetna om att vi lider av en livsvarig sjukdom som kräver regelbunden omsorg för att inte blomma upp igen. Därför går vi på våra AA-möten. Mötena ger oss kunskaper och insikter och vi får en uppmuntrande klapp på axeln när vi klarat ytterligare en nykter månad. Stödet från andra medlemmars erfarenheter hjälper oss göra rätt saker i vårt tillfrisknande. Vi känner oss hemma i AA och börjar hjälpa till i gruppen. 

Hemmagruppen

Många har kanske möjligheten att besöka många AA-grupper, vilket man alltid kan göra. Men efter en tid finner de flesta av oss det vi kallar för vår hemmagrupp. En grupp som passar oss och där vi känner oss hemma.

AA fungerar för att AA-medlemmar gör mötena möjliga. Tar nyckeln och kokar kaffe, hjälper till med litteraturen eller städningen, håller ett möte och pratar med nykomlingar. Det är vårt sätt att ta ansvar och ge tillbaka lite av det vi fått. Vi bidrar till att budskapet kan föras vidare så att fler kan hitta en lösning.Vi tar ansvar för att AA kommer att leva vidare och erbjuda en lösning för kommande generationers alkoholister.

Vi håller slutna och öppna möten

De flesta AA-möten är s k slutna möten, dvs de är till för de som har ett alkoholproblem och en önskan att sluta dricka. Vi träffas för att dela erfarenheter och stötta varandra i att bibehålla nykterheten. Öppna möten innebär att även anhöriga, vänner och andra intresserade är välkomna att delta på ett AA-möte, för att lära sig mer om alkoholism och hur AA fungerar.

Arbetsmöten och Gruppsamvetsmöten

Traditionsenliga grupper håller regelbundna Arbetsmöten (eller Praktiska möten) för att fungera, samt Gruppsamvetsmöten där man gör gruppens självrannsakan utifrån AA;s Tolv traditioner samt andra viktiga frågor eller beslut som rör gruppen. Du kan läsa mer om det i Vår Gemensamma Välfärd. Dessa möten är också AA-möten och en viktig del av AA-livet.

AA-gruppen är en del av något större

I Sverige finns ca 500 AA-grupper från norr till söder. En del grupper är stora med många möten, andra är mindre. Tillsammans är vi ett nätverk som är en resurs i samhället. Vi behöver också samverka och byta erfarenheter med varandra. Därför har AA i Sverige en struktur där gruppar kan gå samman i kretsar och geografiskt tillhöra en av landets sex regioner. På kretsmöten och regionmöten samlas representanter från grupper och kretsar för att dela sina frågor och ta del av andras erfarenheter från andra grupper att ta med sig hem till hemmagruppen.

Lästips: AA-gruppen…där allting börjar

Denna broschyr berättar om hur en AA-grupp fungerar och sambandet mellan grupperna och AA som helhet. Väl värd att studera i gruppen och dess tjänare,