Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Har du problem med alkohol?

Känner du att alkoholen börjar bli ett problem för dig eller en vän? Här hittar du information och hjälp.

Hitta ett AA-möte i din närhet

Sök AA-möten i Sverige. Sök på ort eller gruppens namn eller klicka på kartsymbolen för att se möten i din närhet.

Om Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister är en gemenskap av människor som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att förbli nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Vanliga frågor

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta. Ingen i AA kan göra det för dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom hos oss själva.

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv.

Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det.

Absolut. De flesta möten i AA är slutna möten för de som har en önskan att sluta dricka. Men de flesta AA-grupper har också öppna AA-möten. På ett öppet möte är vem som helst välkommen att delta och ta del av mötet. Till öppna möten hälsar vi alla välkomna som vill lära känna AA lite närmare, oavsett om det är i studiesyfte, som anhörig, närstående eller professionell. I menyn “Hitta ett möte” kan du söka upp grupper på orter och där framgår när grupperna har öppna möten.

Ja, åtskilliga unga i AA har visat att det är så. Sjukdomen alkoholism verkar inte ha några åldersgränser, varken nedåt eller uppåt. Det är inte så att man måste ha supit ner sig ett antal år för att förlora kontrollen och börja få negativa konsekvenser av sitt drickande. Konsekvenserna kan komma betydligt snabbare.
AA:s lösning fungerar lika bra för unga som gamla som har en önskan att sluta dricka.

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.

Det är väldigt enkelt. Du är medlem i AA den dag du själv säger att du är det. AA för inga medlemsregister eller har några medlemsavgifter. Och du är medlem i hela AA och är välkommen på möten över hela världen

Nu finns Tolv och Tolv som ljudbok

Läs mer här