Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Nytt år och nytt AA

Från 2024 så har vi en ny struktur i AA med kortare vägar och ökad närhet mellan AA-grupperna och den centrala servicen. Samtliga regioner är nu avvecklade och kretsarna har fått en ökad betydelse och ansvar i servicestrukturen.

AA-gruppen

Alla grupper bör utse sina tjänare där GSR (gruppservicerepresentanten) kan föra gruppens talan i den Krets man tillhör och som återkopplar information från Kretsen tillbaka till gruppens praktiska möten.

Kretsen

Bör bestå av 10-25 grupper och är en förbindelselänk mellan grupperna och central service samt ska vara ett diskussionsforum för erfarenheter, problemlösning och genomförande av gemensamma aktiviteter. Kretsarna utser även servicedelegater till den årliga Servicekonferensen, utifrån nomineringar från grupperna.

Läs mer om den nya strukturen här och i Servicehandboken.

Kortare kommunikationsvägar

Grupperna har direktkontakt med kretsen som i sin tur har direktkontakt med Förtroenderådet, Informationskommittén, Kommittén för Utveckling och Kunskap samt Servicekontoret.

Lästips: AA:s Servicehandbok

Handboken innehåller beskivning av de tre legaten samt riktilnjer och guidelines för servicearbetet inom AA i Sverige. Antagna av Servicekonferensen.