Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Vi medlemmar har ärvt ansvaret

När Bill 1955 överlämnade ansvaret för AA till gemenskapens alla grupper fanns också en detaljerad plan för hur det skulle fungera för att bevara demokratin i AA. och trygga AA för framtiden. I The General Service Manual framgick det hur relationen mellen grupperna och den årliga beslutande Servicekonferens skulle se ut. Samt hur det av konferensen valda Förtroenderådet och dess kommittéer skulle verka för att genomföra konferensens beslut och i övrigt serva gemenskapen med kunskap, handledning och litteratur.

Att tjäna i Central Service

Förutom en sund nykterhet och gärna erfarenhet av service i grupp, krets eller region, krävs förstås ett intresse för arbetsuppgiften. Mer om det finns beskrivet i vår Servicehandbok. Här nedan listar vi uppdrag där vi söker villiga tjänare. Att ta ett serviceuppdrag innebär för de flersta mer insyn. förståelse och insikter om de tolv Koncepten som berikar och ger en stabilare nykterhet samt verktyg att hantera vardagen utanför AA.

Vi söker tjänare

Förtroenderådet söker söker vän till AA (icke-alkoholist)

Styrelsen för AA i Sverige söker ordinarie och styrelsesuppleanter

Fötroenderådets kommitter söker fler aktiva medlemmar:

Kommittén för Samarbete och Information (FRIK)
Nomineringskommittén (FRNK)
Policykommittén (FRPK)
IT-Kommittén (FRIT)
Telejouren

Hur blir man invald i central service?

Namnförslag på tjänare i central service ska vara förankrade och nominerade i respektive krets. Tala om att du är intresserad av ett visst uppdrag på ett praktiskt möte i din hemmagrupp. Följ med och presentera dig på ett kretsmöte. Beskriv vilken service du gjort tidigare i AA och hur lång nykter tid du har.
Om ditt namnförslag stöds, skickar kretsen in namnförslagen till Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Förtroenderådets Nomineringskommitté kontaktar dig för en intervju. Namnet på den kandidat som anses ha de bästa kvalifikationerna lämnas till Förtroenderådet för inval till kommittéerna samt till styrelsen för AA i Sverige. När det gäller namnförslag till ledamöter i Förtroenderådet och till Internationella delegater, presenterar Förtroenderådet förslagen på Servicekonferensen för inval.

Mer information finns i Servicehandboken och du kan även skicka dina frågor till nominering@aa.se

Lästips: AA:s Servicehandbok

Handboken innehåller beskivning av de tre legaten samt riktilnjer och guidelines för servicearbetet inom AA i Sverige. Antagna av Servicekonferensen.