Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala

AA Servicekontor

AA:s Servicekontor finns på Bolidenvägen 20 nära Globen i Stockholm. Personalen svarar på allehanda frågor som rör AA och det är via Servicekontoret du kommer i kontakt med förtroenderådet och dess olika kommittéer samt styrelsen för Föreningen AA i Sverige. Där säljs också AA:s litteratur.

Telefontider:

Måndag–torsdag: 09.00–15.30 (lunch 12.00–13.00) 
Stängt alla helg- och högtidsdagar

Samt stängt från 12:00 dagar före helg- och högtidsdagar

AA:s Servicekontor

Besöksadress:Bolidenvägen 20 (Johanneshov)
Postadress: Box 92171, 120 08 Stockholm
Tel 08-642 26 09
E-post: service@aa.se
PlusGiro: 70 94 25-3 Bankgiro 5783-9383
Swishnummer 1231745942

Material till webben

Felanmälan eller material till webben skickas till web@aa.se
Ändrigar i möteslistan, använd formuläret i menyn.
Nya events i Kalendern, använd formuläret i Kalendern.

AA Telejour

Ring 08-720 38 42 Öppen kl 11-13 och 18-20 alla dagar.
Du kan också skicka e-post till: help@aa.se

Hjälp till i AA:s centrala service

AA behöver frivilliga tjänare som kan åta sig varierande uppdrag i Förtroenderådet, dess kommittéer, styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Internationella delegater och i Bulletinen. Det är både lärorikt och utvecklande på ett personligt plan att vara med och ta ansvar för att AA fungerar och finns till hands när en alkoholist ber om hjälp. Detta gäller i AA:s hela struktur från grupperna till den centrala servicen.

Samarbeta med AA

Söker du kontakt med någon av AA:s kommittér för Samarbete och Information? De besöker gärna hälso- och sjukvården, företag och myndigheter, polis och rättsväsende, skolor, utbildning, samfund med mera som vill veta mer om AA och hur man kan samarbeta med AA när någon har ett alkoholproblem. Läs mer i menyn Samarbete. Klicka på knappen för att hitta en kommitté i din närhet.