Vill du arbeta på Servicekontoret? Vi söker dig!

Ett skydd för alla

På en personlig nivå innebär anonymiteten ett skydd
för alla medlemmar mot att bli igenkända som alkoholister, en trygghet som ofta är speciellt viktig för
nykomlingar. På nivån för press, radio, TV och film
understryker anonymiteten att alla medlemmar i
AA-gemenskapen är lika och bromsar dem som annars kanske skulle utnyttja sin AA-anknytning för
att uppnå berömmelse, makt eller personlig vinning.
”UNDERSTANDING ANONYMITY”, p. 5.

Dragningskraften är den främsta styrkan hos AA-gemenskapen. Underverket att alkoholister uppnår en
bestående nykterhet i AA bekräftar varje dag detta
faktum. Det skulle vara till skada om Gemenskapen
gjorde propaganda för sig själv genom att i radio och
TV offentliggöra hur olika välkända personligheter
håller sig nyktra genom sitt AA-medlemskap. Om
dessa kändisar råkar ta återfall kan utomstående tro
att vår rörelse inte är stark nog. De kan ifrågasätta
sanningshalten i århundradets mirakel. Anonyma
Alkoholister är inte anonymt men dess medlemmar
bör vara det.

Vår litteratur är direktöversatt från de amerikanska originaltexterna. I USA har man en annan relation till ordet Gud än vi har i det mer sekulariserade Sverige. Som alkoholister saknar vi själva kraft att ta oss ut från vårt fängelse. Vi behöver hitta en kraft som är större än oss själva. För den som har en religion kan Gud, Allah eller Budda osv fungera. I våra texter står det ”Gud, såsom du uppfattar honom” Många av oss har inte den övertygelsen. Men vi upptäcker att vi hittar den i mötet med andra alkoholister som tillfrisknat. AA-gruppen blir vår högre kraft till att börja med. Med tiden och genom stegarbetet får vi vad vi kallar för ett andligt eller själsligt uppvaknade. Vi blir befriade från besattheten att dricka och börjar känna en ny och högre kraft i våra liv. Vi hittar den kanske i naturen, livet, universum eller någon annan form av en kraft som är  närvarande. AA:s program fungerar oavsett om man har en religion, är atetist eller agnostiker.