Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Jag ber gud avgöra

”Jag ber att Du nu avlägsnar varenda karaktärsdefekt
som hindrar mig från att vara till nytta för Dig och
mina medmänniskor.”

— ANONYMA ALKOHOLISTER, s. 66.

Sedan jag medgett min maktlöshet och beslutat
lägga min vilja och mitt liv i händerna på Gud,
sådan jag uppfattar Honom, är det inte min sak att
avgöra vilka brister som ska avlägsnas eller i vilken
ordning och inom vilken tidsram det ska ske. Jag
ber Gud avgöra vilka brister som står i vägen för att
jag skall vara till nytta för Honom och andra och
sedan ber jag ödmjukt Honom att avlägsna dem.

Vår litteratur är direktöversatt från de amerikanska originaltexterna. I USA har man en annan relation till ordet Gud än vi har i det mer sekulariserade Sverige. Som alkoholister saknar vi själva kraft att ta oss ut från vårt fängelse. Vi behöver hitta en kraft som är större än oss själva. För den som har en religion kan Gud, Allah eller Budda osv fungera. I våra texter står det “Gud, såsom du uppfattar honom” Många av oss har inte den övertygelsen. Men vi upptäcker att vi hittar den i mötet med andra alkoholister som tillfrisknat. AA-gruppen blir vår högre kraft till att börja med. Med tiden och genom stegarbetet får vi vad vi kallar för ett andligt eller själsligt uppvaknade. Vi blir befriade från besattheten att dricka och börjar känna en ny och högre kraft i våra liv. Vi hittar den kanske i naturen, livet, universum eller någon annan form av en kraft som är  närvarande. AA:s program fungerar oavsett om man har en religion, är ateist eller agnostiker.