Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Servicekontoret stängt 20-26 maj

Hur fungerar AA?

AA-grupperna och AA-mötena är hjärtat i AA. Det är här alkoholister, med olika lång tids nykterhet, träffas för att dela erfarenheter, styrkor och förhoppningar med varandra. Inom AA utvecklas en alldeles speciell gemenskap genom att vi öppet och ärligt berättar om våra liv, både hur det var, vad som hände och hur det är nu. AA är en helt ideell gemenskap utan ekonomiska intressen. Vårt enda syfte är att hjälpa alkoholister som fortfarande lider.

AA är helt frivilligt

Inom AA finns inga avtal eller kontrakt och vi ger inga högtidliga löften. Vi vet vad sådana är värda. AA bygger helt på frivillighet och anonymitet och det enda som krävs är en önskan att sluta dricka. 

12 stegsprogrammet

Förutom mötena uppmanas nykomlingen, så snart han/hon börjar känna sig lite hemma, att arbeta i stegen. De tolv stegen mot tillfrisknande finns beskrivna i boken Anonyma Alkoholister (Stora Boken). Till sin hjälp i stegarbetet väljer många medlemmar en sponsor (=mentor), någon som har gått före och som kan vara en samtalspartner och ett bollplank i stegarbetet.
▶︎ AA:s Tolv Steg

AA-gruppen 

Varje AA-grupp är självständig i sina egna inre angelägenheter. Till stöd för det finns AA:s Tolv traditioner med erfarenheter och rekommendationer för AA-gruppen. I gruppen, eller inom AA, finns inga ledare. Allt servicearbete utförs av valda frivilliga tjänare, ansvariga inför gruppens samlade gruppsamvete.
▶︎ AA:s Tolv Traditioner

AA kostar inget

AA vägrar ta ekonomiska bidrag utifrån och har inga medlemsavgifter. Det är de tillfrisknande alkoholisternas ansvar för gruppen genom att lägga en slant i hatten eller swisha vid mötet, om man kan. De frivilliga bidragen finansierar gruppens omkostnader, så att man kan ha en lokal och hålla möten.

AA är självständigt

AA är helt fristående från andra verksamheter, kyrkor eller myndigheter. Men vi samarbetar gärna med till exempel hälsovården, rättsväsendet, kyrkor och företag för att hjälpa de alkoholister som ännu inte har hittat någon lösning. Läs mer om det under menyn Samarbete.

Vanliga frågor om AA

Absolut. De flesta möten i AA är slutna möten för de som har en önskan att sluta dricka. Men de flesta AA-grupper har också öppna AA-möten. På ett öppet möte är vem som helst välkommen att delta och ta del av mötet. Till öppna möten hälsar vi alla välkomna som vill lära känna AA lite närmare, oavsett om det är i studiesyfte, som anhörig, närstående eller professionell. I menyn “Hitta ett möte” kan du söka upp grupper på orter och där framgår när grupperna har öppna möten.

AA kan vara ett värdefullt komplement till all annan typ av vård eller behandling. Vi ställer gärna upp och samarbetar med hälso- och sjukvården, HR och företag, rättsväsendet och med kyrkor, diakoner och andra som kommer i kontakt med människor med alkoholproblem. Vi har goda erfarenheter av det. Läs mer om det under menyn Samarbete.

De flesta AA-möten är slutna möten, vilket innebär att de är till för människor som själva anser sig ha ett alkoholproblem och har en önskan att sluta dricka. Slutna möten utgår som regel från någon av AA:s grundtexter t ex Stora boken, tolvstegsprogrammet eller annan AA-litteratur. Deltagarna delar med sig av egna erfarenheter och ger varandra styrka.

Till ett öppet AA-möte är vem som helst välkommen att ta del av hur AA fungerar. Vi får besök av anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare, studenter och andra som är nyfikna och vill veta mer om hur alkoholism fungerar. Ibland för att kunna förstå en närstående med problem eller i allmänt studiesyfte.

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i “anden” igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Vår litteratur är direktöversatt från de amerikanska originaltexterna. I USA har man en annan relation till ordet Gud än vi har i det mer sekulariserade Sverige. Som alkoholister saknar vi själva kraft att ta oss ut från vårt fängelse. Vi behöver hitta en kraft som är större än oss själva. För den som har en religion kan Gud, Allah eller Budda osv fungera. I våra texter står det “Gud, såsom du uppfattar honom” Många av oss har inte den övertygelsen. Men vi upptäcker att vi hittar den i mötet med andra alkoholister som tillfrisknat. AA-gruppen blir vår högre kraft till att börja med. Med tiden och genom stegarbetet får vi vad vi kallar för ett andligt eller själsligt uppvaknade. Vi blir befriade från besattheten att dricka och börjar känna en ny och högre kraft i våra liv. Vi hittar den kanske i naturen, livet, universum eller någon annan form av en kraft som är  närvarande. AA:s program fungerar oavsett om man har en religion, är ateist eller agnostiker.