Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

AA Tolv Steg för tillfrisknande

I AA:s huvudbok Anonyma Alkoholister, eller Stora Boken, som utkom första gången 1939 presenteras de Tolv stegen för tillfrisknande. I bokens kapitel förklaras stegen vad de innebär och varför vi behöver arbeta oss igenom dem för att uppnå ett fungerande nyktert liv.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.
 3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.
 4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
 6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
 8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.
 10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i “anden” igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Vår litteratur är direktöversatt från de amerikanska originaltexterna. I USA har man en annan relation till ordet Gud än vi har i det mer sekulariserade Sverige. Som alkoholister saknar vi själva kraft att ta oss ut från vårt fängelse. Vi behöver hitta en kraft som är större än oss själva. För den som har en religion kan Gud, Allah eller Budda osv fungera. I våra texter står det “Gud, såsom du uppfattar honom” Många av oss har inte den övertygelsen. Men vi upptäcker att vi hittar den i mötet med andra alkoholister som tillfrisknat. AA-gruppen blir vår högre kraft till att börja med. Med tiden och genom stegarbetet får vi vad vi kallar för ett andligt eller själsligt uppvaknade. Vi blir befriade från besattheten att dricka och börjar känna en ny och högre kraft i våra liv. Vi hittar den kanske i naturen, livet, universum eller någon annan form av en kraft som är  närvarande. AA:s program fungerar oavsett om man har en religion, är ateist eller agnostiker.

Lästips: AA Stora Boken

Denna bok innehåller AA:s grundtexter för tillfrisknande från aktiv alkoholism. Den gavs ut 1939 när man var 100 tillfrisknande alkoholister. Idag har miljoner alkoholister tillfrisknat genom att “göra stegen” och tillämpa dem i sina liv. Boken innehåller också många personliga berättelser som inspiration och igenkännande.