Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Ung med alkoholproblem

Alkoholism har ingen åldersgräns. Den kan utvecklas i unga år, i medelåldern eller på gamla dagar. Därför har AA medlemmar från alla åldersgrupper. Oavsett ålder så har vi ett gemensamt problem och kan dela en gemesam lösning. Vi delar våra erfarenheter av alkoholberoendet, hur det kom att styra våra liv och hur det påverkade oss själva och vår omgivning. Och om hur vi kapitulerade, bad om hjälp och fann människor på AA som hittat en lösning på vårt problem.

AA:s lösning på alkoholmissbruket är densamma oavsett ålder. Den handlar om att gå på möten, träffa andra alkoholister, få stöd, hjälp och vägledning i stegarbetet till ett bra och fungerade liv, fri från missbruksfängelset.

Om du känner att alkoholen tar för stor plats i ditt liv, att den ger dig negativa konsekvenser och att du inte kan kontrollera ditt drickande. Prova att gå på några AA-möten, du kommer att spontant att känna om det är rätt för dig. Välkommen.

12 frågor om ditt drickande

När övergår vanligt drickande till att bli ett alkoholproblem?
12 enkla frågor som du kan använda för att testa dig själv.

YPAA-grupper

På fler orter finns grupper och möten speciellt för unga i AA, s k YPAA-grupper (Young People in AA). Men du möter även unga i vanliga grupper också. Under menyn Berättelser finner du flera personliga berättelser från unga som insett sitt problem och hittat lösningen i AA.

Några vanliga frågor och svar

Ja, åtskilliga unga i AA har visat att det är så. Sjukdomen alkoholism verkar inte ha några åldersgränser, varken nedåt eller uppåt. Det är inte så att man måste ha supit ner sig ett antal år för att förlora kontrollen och börja få negativa konsekvenser av sitt drickande. Konsekvenserna kan komma betydligt snabbare.
AA:s lösning fungerar lika bra för unga som gamla som har en önskan att sluta dricka.

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s tolv steg och styrkan i att dela erfarenheter och stöd från andra alkoholister på AA-möten.

AA:s grundtext ”Stora Boken” beskriver vad du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa, du får en meningsfull nykterhet och ett fungerande liv i balans. Du får en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta. Ingen i AA kan göra det för dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom hos oss själva.

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv.

Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det.

Den vanligaste mötesformen är att någon medlem i gruppen leder mötet. Han eller hon läser AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur, beroende på om det är ett stegmöte, ett nykomlingsmöte eller om mötet har ett annat tema. Efter läsningen går ordet runt och alla som deltar kan, om de vill, presentera sig och dela med sig av sina tankar och erfarenheter som rör alkoholism och tillfrisknande. Vi avbryter inte varandra och det förs inga öppna diskussioner under mötet. Den som har frågor och funderingar får oftast svar genom andras delningar.
 

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.