Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Det är svårt att förstå en alkoholist

På arbetsplatser kan det vara svårt att förstå en alkoholist. Periodvis arbetar han eller hon engagerat, målmedvetet och effektivt, för att en tid senare bli totalt oansvarig, okoncentrerad, stannar hemma och struntar i allt. Varför kan de inte ta sig i kragen och dricka mindre? Problemet är, att det är just det de inte kan.

De flesta större arbetsplatser stöter på problem med medarebetare eller chefer som har alkoholproblem. Det är ett känsligt ämne, men man behöver vara tydlig med vad man ser. Många företag har policys där man förlitar sig på behandligar i olika former. Tyvärr är många av dessa en tidsbegränsad insats som kan hjälpa ett tag. Kombinera det med AA som är en livsvaring lösning på en livsvarig sjukdom.

Alkoholism är en kronisk sjukdom

Alkoholism (eller kroniskt alkoholberoende) är en sjukdom som är livsvarig. Allt för många alkoholister återfaller till gamla beteenden efter en tidsbegränsad behandling. Man provar efter ett tag att dricka ett glas, och det gick ju bra och man övertygar sig själv att problemet är borta. Men nästa gång gick det kanske inte lika bra och man återvänder till sitt destruktiva drickande.

Vetenskapliga undersökningar* har visat att AA är den mest framgångsrika vägen till varaktig nykterhet. Vi från AA ställer gärna upp och hjälper de alkoholister som vill ha en lösning, till ett fortgående tillfrisknande i en AA-grupp med likasinnade som stöttar varandra.

Hur kan AA hjälpa?

AA är en ideell gemenskap som bara består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra med olika lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka den styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand. 

Ett livsvarigt handlingsprogram för tillfrisknande

I gruppen rekommenderas att man börjar arbeta med ett välbeprövat program för tillfrisknande, AA:s Tovstegsprogram, så snart som möjligt. Nykomlingen kan välja en sponsor (fadder) som stöd i arbetet med stegen. Processen som stegarbetet innebär fokuserar på de bakomliggande orsakerna till drickandet och befriar oss från dessa samt från den skuld och skam vi bär med oss. I programmet ingår också att man efter en tids nykterhet börjar hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker den egna nykterheten.

Boka ett möte med AA

Vi kommer gärna och berättar mer och om hur vi kan samarbeta om du har någon som vill ha hjälp. Vi kan även tillsammans bjuda in till informationsmöten med dina medarbetare, chefer eller facket. Du får kontaktpersoner till AA och om någon vill ha ‘hjälp möter vi upp och berättar mer samt följer med på ett första AA-möte och håller kontakt efteråt.

*Stanford Mediciin