Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

För medlemmar och grupper

Här har vi samlat information, dokument och funktioner för att svara på så många frågor som möjligt från enskilda och grupper.

Öppna och koka kaffe

Många av oss har efter en tid i AA insett att det är vi medlemmar i gruppen som ansvarar för den. Vi behöver hjälpa till i gruppen för att den ska fungera och finnas kvar. Vi kanske börjar med att öppna och koka kaffe för att göra möten möjliga. När vi känner att vi kan vara till nytta och hjälpa till tar vi kanske nästa steg, tar på oss ansvaret att det finns litteratur hemma till försäljning eller blir sekreterare vid praktiska möten. Vi tar ansvar för vår egen nykterhet och börjar ta ansvar för vår hemmagrupp. Det är så AA fungerar.

För varje litet steg vi tar ökar samhörigheten och vi växer och lär oss. Det är så service börjar. Det tredje legatet. Om du blir ombedd att följa med och se hur ett krets- eller regionmöte går till – tacka ja. Där börjara vi upptäcka lite mer hur AA fungerar. Erfarenheten och kunskapen vi får genom att göra service i AA ger oss en ny dimension i vårt tillfrisknande. Vi växer och lär oss. Och vi inser att det är vi medlemmar som tillsammans är ansvariga för att AA finns och fungerar i Sverige.

Vi kan aldrig göra karriär i AA. Vi har inga chefer eller ledare som styr. Vi är tjänare, direkt ansvariga inför dem vi tjänar. Vår “karriär” är vår inre resa i nya insikter och mognad, som vi har stor nytta av även i livet utanför AA.

Vårt gemensamma ansvar

“AA kommer att vara starkt; endast så länge var och en av oss av fri vilja och med hela vårt hjärta ger bort det vi fått till en annan person, endast så länge var och en av oss tar sin del av ansvaret att hjälpa dem som fortfarande lider och endast så länge vi tar ansvar för tillväxt och integritet för vår grupp och för aktivteter i kretsar och regioner och AA som helhet.. 

Det är genom att ta detta ansvar som vi får sann frihet och finner varaktig tillfredsställelse i våra liv. AA har gett oss valfriheten att dricka eller inte, och därmed gett oss friheten att ta vårt ansvar.

När vi tar ansvar för oss själva, kan vi också ta ansvar för vår del i AA.Och om vi inte gladeligen tar detta ansvar så accepterar vi att vi kan komma att förlora AA.”

Dr Jack Norris, vän till AA


Denna text återfanns i den konventbok som gavs ut inför AA:s konvent i Toronto 1965.
Vid detta konvent antogs även AA:s Ansvarsdeklaration:

Jag är ansvarig. 
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp, vill jag
att AA alltid ska finnas till hands.
Och för det är jag ansvarig.