Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala

Tillsammans kan vi rädda liv

Alkoholism, eller kroniskt alkoholberoende, är en komplicerad sjukdom som påverkar människan fysiskt, mentalt och själsligt. En alkoholists liv är kantat av förnekelse, lögner, självförakt, ångest och ökande negativa konsekvenser. Sjukdomen gör individen maktlös och gör det nästan omöjligt att bryta den av egen kraft. 

Ingen sitter på hela lösningen

Vi har stor respekt för att alla inom den professionella sektorn gör vad de kan för att hjälpa de tusentals alkoholister som vill ha hjälp. En alkoholist behöver hjälp på många plan, såväl medicinskt, psykiatriskt, socialt och andligt. Eftersom ingen i samhället sitter på hela lösningen menar vi att vi kan nå bättre resultat genom att samarbeta.

Samarbeta med AA

AA har sedan 1935 framgångsrikt arbetat med att “laga” alkoholister genom att arbeta med de mjuka, mänskliga värdena, samt de bakomliggande orsakerna till vårt drickande. Flera miljoner alkoholister världen över har sedan dess blivit befriade från sin besatthet att dricka och fått ett nyktert fungerande liv igen. 

Vi har ingen uppfattning eller synpunkter på mediciner, psykiatri, religion eller andra professionella verktyg. Vi är i högsta grad icke-professionella. Men eftersom AA endast består av alkoholister med olika lång nykterhet så kan vi möta och vinna förtroende från en annan alkoholist som söker hjälp på ett alldeles speciellt sätt. AA erbjuder alkoholisten en gemenskap med andra, ett handlingsprogram för själsligt tillfrisknande och en livsvarig lösning på en livsvarig sjukdom. AA:s enda syfte är att hjälpa alkoholister som fortfarande lider.

Ladda ner infobladet: Tillsammans kan vi rädda liv

120 000 AA-grupper i 180 länder

Med nära 500 AA-grupper utspridda över Sverige är AA ett viktigt nätverk i samhället för alla som i sin jobb träffar på personer med alkoholproblem. Vi menar att AA är en viktig resurs och komplement till all annan form av hjäp, vård och behandling. Och vi samarbetar gärna.

AA erbjuder en lång rad mervärden

 • en stödjande gemenskap med andra alkoholister, en ny social plattform
 • inga krav, kontrakt eller måsten i AA
 • personlig anonymitet, inga medlemsregister
 • ett handlingsprogram för fortsatt tillfrisknande
 • 120.000 AA-grupper över hela världen där man är välkommen
 • en livsvarig lösning på en livsvarig kronisk sjukdom
 • belöningar, framgångar, uppmuntran
 • sponsorskap för hjälp i stegarbetet
 • styrkan i att kunna hjälpa andra nykomlingar efter en tid
 • inga medlemsavgifter (AA finansieras genom våra egna frivilliga bidrag)
 • AA är självständigt i samhället och tar inte emot bidrag utifrån
 • en ny frihet och en ny glädje i livet
 • en god och nyttig medborgare i samhället

Kontakta gärna någon av de kommittéer för Samarbete och Information, eller SI-kommittér, som finns i din närhet för mer information om samarbete.