Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Sluta dricka alkohol?

Vad behöver du veta om AA?

Inte mycket för att ta det första steget. AA har funnits sedan 1935 och hjälper alkoholister att hitta en lösning över hela världen. I AA är allt frivilligt och du behöver inte lova något, uppge några personuppgifter, skriva några kontrakt eller betala några medlemsavgifter. AA består bara av andra alkoholister, unga som gamla från samhällets alla hörn. Du är så anonym du vill vara, det är en av AA:s grundprinciper.

Det är ingen skam att göra något åt ett allvarligt hälsoproblem

Om du är som vi, så bör du ta din sjukdom och AA:s tolvstegsprogram på djupaste allvar. Det räddar liv. Det är ingen skam att göra något åt ett allvarligt hälsoproblem. Vi som gjort det får idag njuta av att leva fungerande och lyckliga liv utan begär efter alkohol. AA:s program och gemenskapen med andra alkoholister har befriat oss.

Är AA religiöst eller nåt?

Nej, AA har ingen anknytning till någon religion eller kyrka. Vår sjukdom har gjort oss moraliskt och själsligen sjuka. AA:s lösning ger oss vad vi kallar ett ”andligt uppvaknande”, eller själsligt tillfrisknande, som kommer av sig självt genom arbetet i de tolv stegen. Och detta själsliga tillfrisknande inträffar vare sig man är religiös, ateist eller agnostiker och har inget med någon troslära att göra.

Är du alkoholist? – Beslutet är ditt

Nu vet du tillräckligt för att kunna bestämma dig för om du ärligt och på fullt allvar vill ta reda på om AA kan hjälpa dig också. Eller om du hellre vill gå till närmaste bar och beställa ”bara en öl”. Och så en till förstås…

Vi var vid samma vägskäl som du och vi ångrar inte det val vi gjorde. Känn dig också varmt välkommen, broder och syster. Det finns en lösning.

Hur kan AA hjälpa mig? 

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna genom AA:s Tolv Steg. Alkoholism är en kronisk sjukdom som inte kan botas. Men alla de bakomliggande orsakerna som orsakar vårt drickande och lidande, den mentala besattheten som får oss att fortsätta och gör oss själsligen sjuka, blir vi befriade ifrån genom AA:s tolvstegsprogram. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper vi kämpa och får en meningsfull nyktert och fungerande liv i balans. Det fungerar.

Ett liv utan alkohol låter grått och trist för de flesta som kommer nya. Men det är precis tvärtom. När vi börjar få lite distans så inser vi att vårt liv som aktiva alkoholister var både grått, svart och sorgligt. Efter en tids nykterhet märker vi att livet återvänder, skulden och skammen försvinner och vi känner oss befriade från den fångenskap vi kom från. Livsglädjen återvänder

En gemenskap som stöttar dig på resan

Ensam är inte stark när det gäller alkoholism. Därför får du en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet. Du får kraften att bryta och med öppet sinnelag och villighet lyssna på de som gått före och hittat nykterheten, trots att de supit som du eller värre. Du känner igen dig i dem. Och de kommer att hjälpa och stötta dig att hitta lösningen på ditt problem.

Måste jag vara alkoholist? 

AA har bara en lösning för den som har ett alkoholberoende (alkoholist). Om du dricker för mycket, men inte är säker på om du är alkoholist, så hjälper vi dig att reda ut begreppen. Det brukar klarna efter ett antal möten.

Gå på många möten

AA är helt frivilligt och du går hur ofta du vill. Rådet du får är att gå på så många möten du kan, det tar ett tag innan poletterna trillar ner och börjar förstå hur AA fungerar,

Vanliga frågor

Den vanligaste mötesformen är att någon medlem i gruppen leder mötet. Han eller hon läser AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur, beroende på om det är ett stegmöte, ett nykomlingsmöte eller om mötet har ett annat tema. Efter läsningen går ordet runt och alla som deltar kan, om de vill, presentera sig och dela med sig av sina tankar och erfarenheter som rör alkoholism och tillfrisknande. Vi avbryter inte varandra och det förs inga öppna diskussioner under mötet. Den som har frågor och funderingar får oftast svar genom andras delningar.
 

Nej. AA har en lösning för människor som utvecklat sjukdomen alkoholism. Den drabbar ca 10% av befolkningen och kännetecknas främst genom att man ideligen förlorar kontrollen över sitt drickande.

Det kan liknas vid en sorts allergi. Så snart en alkoholist får alkohol i kroppen så startar en reaktion som gör att han eller hon genast vill ha mer och mer. Det leder till ofta till negativa konsekvenser, men trots detta, så fortsätter alkoholisten att dricka.

AA har ingen lösning för så kallade “storkonsumenter” som ibland dricker lite för mycket.

Sjukdomen är kronisk, dvs den går inte att bota. AA:s lösning förutsätter därför total avhållsamhet från alkohol, vilket är en nödvändighet för att kunna tillfriskna från alkoholism. Vi vet också att en riktig alkoholist inte klarar detta på egen hand. Därför finns AA.  

AA har bara en lösning för alkoholism och de problem som är relaterade till det. Vi erbjuder ingen professionell, medicinsk, psykiatrisk, ekonomisk eller social hjälp, vi hänvisar till andra resurser i samhället för det.

AA erbjuder heller ingen lösning för andra beroendeproblem, droger, narkotika, tablettmissbruk, matmissbruk, spelmissbruk och så vidare. Vi hänvisar till andra tolvstegsprogram för dessa missbruk. Många av oss har andra problem. Om alkoholen är ett av dina problem är du välkommen till AA. Har du en önskan att sluta dricka är AA det rätta stället. AA har en lösning på alkoholism som vi som går på AA-möten generöst delar med oss av.

Vem som helst kan delta på ett öppet AA-möte. Men endast de med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten.

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s tolv steg och styrkan i att dela erfarenheter och stöd från andra alkoholister på AA-möten.

AA:s grundtext ”Stora Boken” beskriver vad du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa, du får en meningsfull nykterhet och ett fungerande liv i balans. Du får en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

Inga. AA för inga egna register eller journaler, du behöver inte uppge några personuppgifter eller skriva på några kontrakt när du går till AA. Du kan gå utan att någon utomstående vet om det. I och med att AA består av andra alkoholister så har vi har stor respekt för varandras rätt till anonymitet. Att gå på AA är helt frivilligt.

AA är helt självständigt och fristående från allting annat och inga myndigheter eller institutioner har någon insyn i AA.

Det är väldigt enkelt. Du är medlem i AA den dag du själv säger att du är det. AA för inga medlemsregister eller har några medlemsavgifter. Och du är medlem i hela AA och är välkommen på möten över hela världen

Du kommer att träffa män och kvinnor från samhällets alla hörn och i olika åldrar. Alla är där av samma skäl som du och de kommer att hälsa dig välkommen. En del är nynyktra medan andra har flera års nykterhet. De är där för att bibehålla sin nykterhet, stötta varandra och hjälpa nya att hitta samma väg till frihet från alkoholen. AA för inga medlemsregister och har inga medlemsaavgifter. Den personliga anonymiteten är en av hörnstenarna i AA. Om du känner att du träffar människor som är som du och känner igen dig i deras berättelser, så kom tillbaka, du är på rätt väg. Gå på många möten i början så klarnar det med tiden hur AA fungerar. Många av oss började känna ett hopp efter några möten, om vi också kunde bli befriade.

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta. Ingen i AA kan göra det för dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom hos oss själva.

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv.

Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det.

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i “anden” igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.