Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Vad är AA

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av människor som träffas för att tillsammans lösa sitt alkoholproblem. Vi hjälper varandra att bli nyktra och fortsätta vara nyktra genom att gå på möten, arbeta i de tolv stegen och genom engagemang i AA.

Det kostar ingenting att gå på AA-möten och det finns inga krav för att vara medlem. AA är öppet för alla som vill sluta dricka. AA:s huvudsyfte är att hjälpa alkoholister att uppnå varaktig nykterhet.

I AA delar vi våra erfarenheter med varandra och ger varandra styrka och hopp. Vi har ingen anknytning till någon organisation, vare sig religiös, politisk eller annan och AA varken stöder eller är emot något annat. AA är en internationell gemenskap som finns i över 180 länder i hela världen. Vi är självförsörjande genom frivilliga bidrag som vi ger på våra möten.

Vårt främsta syfte är att förbli nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Snabbfakta

  • Det finns ca 500 AA-grupper i Sverige, i de flesta större orter i landet 
  • AA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån
  • AA är självständigt och fristående från andra, men samarbetar gärna 
  • AA driver inte behandlingshem och är inte religiöst
  • AA är inte en nykterhetsrörelse och tar inte ställning i samhällsdebatten 
  • AA:s enda syfte är att hjälpa den alkoholist som lider
Filmen “Hope” beskriver AA på ett bra sätt. Vi får följa Maggie som firar ett års nykterhet och träffa andra som berättar hur och varför AA fungerar. 16 min.
Ny i AA?

Har du varit, eller funderar du på att gå på ett AA-möte. Läs mer om att vara ny i AA.

Läs mer här
Vill du hjälpa någon?

Har du någon i din närhet som dricker för mycket? Läs mer om hur du kan hjälpa

Läs mer här