Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

AA:s Historia i korthet

Bill Wison, en tidigare framgångsrik börsmäklare på Wall Street, var nu en hopplös alkoholist på väg mot dårhus eller bårhus efter fler inläggningar på Towns Hospital i New York. I december 1934 är han återigen inlagd och under behandling av den gode Dr William Silkworth. 

På kvällen får Bill besök av sin sin gamle suparbroder Ebby som hittat nykterheten genom Oxfordgruppen i New York. Det samtalar länge och väl och den natten ropar Bill efter hjälp och han upplever en form av genomgripande uppvaknade. Hans begär är över och han känner ett lugn han tidigare aldrig känt. 

Hjälpa andra

Bill försöker därefter omvända andra alkoholister genom att berätta om sin andliga upplevelse. Efter någon månad börjar han misströsta. Ingen har blivit nykter. Han får då två goda råd. Ett från den gode doktorn om att “sluta missionera, hjälp dem att ställa diagnosen istället”. Och ett annat från sin hustru Lois: “Men du har ju hållit dig nykter genom att försöka”,

Bill får strax ett tillfälligt uppdrag att åka till Akron, Ohio, för att försöka avsluta en affär, men misslyckas och börjar misströsta. Baren lockar, men han ringer en präst och frågar om denne känner någon alkoholist i Akron. “Jodå” svarar prästen,  “jag känner en läkare som håller på att supa bort sin praktik.”

Första gruppen

Bill träffar läkaren och de två har ett långt samtal och Dr Bob Smith blir till slut nykter den 10 juni 1935 (det datumet står som AA:s födelsedag). De två männen uppsöker en tredje alkoholist som ligger intagen på sjukhuset. Denne blir också nykter. Den första gruppen bildas och växer. Bill far senare hem till New York och får fart på gruppen där och allt fler hittar nykterhet genom att tillämpa några enkla principer.

Stora Boken

1938 var man 100 nyktra män och kvinnor i New York och Akron och man insåg att man hittat något som fungerade. Man beslutade att försöka ge ut en bok för att sprida budskapet till fler. Boken ges ut 1939 med titeln “Alcoholic Anonymous” där principerna man tillämpat utvecklades till AA:s Tolv Steg för första gången. Boken fick spridning i USA och Canada. Nya grupper växer upp och tusentals alkoholister börjar tillfriskna genom att tillämpa de tolv stegen. AA uppmärksammas i massmedia och blev känt i samhället.

Boken sprids utanför Amerika och översätts sedermera till flera språk. Numera är den översatt till mer än 70 språk och även till samiska och har sålts i över 30 miljoner exemplar,

AA i Sverige

AA kom till Europa efter andra världskriget genom emigranter som blivit nyktra i USA och AA-grupper växte fram som en följd av det i flera länder. Budskapet nådde även de nordiska länderna. Även Sverige nåddes men togs omhand av tjänstemän inom Nykterhetsrörelsen som senare blandades till Länkrörelsen. När Bill W besökte Sverige 1950 insåg han att det var något annat än AA han besökte. Detta medförde att AA fick en sen start i Sverige, Många inom Länkarna trodde de var AA men med tiden började det ifrågasättas av medlemmar. 

För att göra historien kort så tog det några år tills den första riktiga och traditionsenliga AA-gruppen startar. Den kallades Centralgruppen och fanns i Stockholm och flyttade in i Kristinehovs malmgård 1956 vilket anses som det år som AA startade på “riktigt” i Sverige. Centralgruppen bytte namn till Malmgårdsgruppen som finns kvar än idag.

AA hade en långsam tillväxt under de följande åren med ett 60-tal grupper i början av 80-talet. Men där kom vändpunkten. 1984 introducerades Minnesota-modellen som behandlingform i Sverige. Den bygger på AA:s Tolv steg och hade visat stor framgång i USA, I behandlingen ingår AA-möten och utslussning till AA efter avslutat behandling. Detta ledde till en kraftig ökning av AA-grupper i hela landet. Idag finns 470 registrerade AA-grupper i Sverige.

AA finns idag i 180 länder med ca 120.000 AA-grupper.

Lästips: AA:s historia i Sverige

Intressant, lärorik och välskriven bok om AA:s krokiga väg i Sverige fram till det AA vi känner idag.

Pris 100 kr

Dr William Silkworth skrev ett av förorden i Stora Boken under rubriken “Läkarens åsikt”. Du kan läsa en del av hans syn på alkoholism under menyn Berättelser.