Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Att växa genom service

Anonyma Alkoholister erbjuder en verklig alkoholist möjligheten att tillfriskna från en dödlig sjukdom och leva ett alldeles normalt och fungerande liv. Det enda som krävs är en önskan att sluta dricka…

Tolv steg till tillfrisknande

Nu fungerar det inte så att allt tillfrisknande kommer som ett brev på posten. Det räcker inte med att bara gå på möten. AA:s Tolv steg är det handlingsprogram som leder till befrielse från rädslor, skuld och skam, till uppvaknande och till ett friskare och sundare liv i balans. Vi skaffar oss en sponsor (fadder) och börjar arbeta med stegen i Stora boken utan allt för långt dröjsmål.

De tolv stegen är det första legatet* som står för tillfrisknande.

Tolv traditioner för att bevara AA

Förutom stegen behöver vi förstå och lära oss respektera AA:s Tolv traditioner efter bästa förmåga. Utan dem skulle AA ha gått under för länge sedan. Traditionerna lär vi oss genom att delta på praktiska möten och gruppsamvetsmöten samt besöka traditionsmöten och till exempel studera böckerna “Tolv steg och tolv traditioner” samt hur allt växte fram i “När AA blev myndigt”.

De tolv traditionerna är det andra legatet som står för enighet i AA.

Service är kittet i AA och den tredje dimensionen

Genom att aktivt ta ansvar för vår hemmagrupp, ta på oss olika förtroendesysslor och ta ansvar för AA:s gemensamma välfärd, tillförs vi ännu en dimension i vårt tillfrisknande. Glädjen av att vara till nytta, att kunna ge utan att kräva något i gengäld. Många menar att göra service är det bästa sättet att “betala tillbaka” gåvan av nykterhet som vi fått. Det finns många sysslor i AA där man kan hjälpa till, i hemmagruppen, i informationskommittén, i kretsen, regionen eller i den centrala servicestrukturen i AA.

De tolv koncepten är det tredje legatet som står för kärleksfullt tjänande och service.

Ta för dig av hela AA

Vi tar för oss av hela AA, en bit i taget, i vetskap om att syftet med all service i AA är göra det möjligt att föra budskapet vidare till fler lidande alkoholister. Nu och i framtiden. Det känns gott.

*legat betyder arv, dvs det arv vi fått från AA:s grundare

Lästips: AA blir myndigt

I denna bok beskriver Bill W hur de tre legaten växt fram och varför de finns. De överlämnades till AA-grupperna att ta ansvar för vid AA:s konvent 1955 i St Louis.

AA blir myndigt är tyvärr för närvarande slutsåld och är under ombearbetning.