Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Vi söker tjänare
till central service i AA

Vi medlemmar måste hålla ihop och ta ansvar. Vi har det yttersta ansvaret för att AA fungerar och finns där, nu och i framtiden. Vi gör det genom att göra service, bli tjänare i hemmagruppen, kretsen, regionen och i central service. Just nu kan du med dina erfarenheter bidra till detta i central service. Kolla igenom listan och se om något kan passa dig. Tveka inte att höra av dig för att få veta mer.