Seminarium om samarbete och information

AA SI-seminarie 2022

Samarbete & Information var det övergripande temat när informatörer från grupp/krets och SI-kommittéer runt om i Sverige samlades 19-20 november i Solna för att utbyta erfarenheter, inspirera varandra och lära sig mera kring arbetet med offentlig information. Dagarna präglades av stor enighet om att Tradition 5 behöver prioriteras högre i alla sammanhang.

Mycket under mötet handlade om hur vi kan bli bättre på att nå ut med information om AA till våra ”vänner” som har kontakt med alkoholister i sitt jobb. Med hjälp av dem kan vi öka chanserna att nå ut till alkoholister i den stund när de är mottagliga för att ta emot hjälp.

Ämnen som diskuterades under helgen var bland annat:

  • Hur kan vi utveckla informationsaktiviteterna så vi når ut bättre och vad är det som hindrar oss från att göra mera SI-arbete
  • Hur kan vi få mera nytta av nya hemsidan i informationsarbetet, för att nå ut till professionella
  • Vad är viktigt när vi ska vara med på mässor, utställningar, seminarier och likandeAA:s varumärke, hur sprider vi bättre vad AA är och inte är till allmänheten 
  • Vägledning och riktlinjer för SI, ta fram ett bättre/uppdaterat underlag för nya SI-kommittéer och informatörer

Deltagarna var mycket nöjda med att träffas på plats för att göra service, men vill gärna fortsätta med regelbundna digitala träffar för att inspirera och tipsa varandra. Mycket glädjande var att det medverkade deltagare från 2 städer där man nu är på gång att starta nya SI-kommittéer.

Vi från FRIK tackar alla som var med på seminariet och bidrog till en lärorik och trevlig helg!

Om du är intresserad av att veta mer om samarbete och information, eller starta en SI-kommitté i din stad, krets eller region, hör genast av dig till aainfo@aa.se 

Förtroenderådets Kommitté för Samarbete och Information

Fler notiser

Notiser

Dela med dig i Bulletinen

Dela med dig i Bulletinen Hjälp oss att fylla vår medlemstidskrift Bulletinen med värdefullt innehåll, t ex En kort lifestory En rescension av en AA-bok...

Läs hela

Notiser

Villig att göra vad som helst…

Villig att göra vad som helst för att slippa dricka Villig att testa AA:s lösning När jag hade nått min botten blev jag villig att...

Läs hela

Notiser

Samarbete med Beroendeenheten

Mittkretsens samarbete med Beroendeenheten i Sundsvall För många år sedan hade AA-medlemmar i Sundsvall ett samarbete med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Nacksta. Detta innebar att månatliga...

Läs hela

Notiser

Om Servicekontor – Ny hemsida – Ekonomi 

Aktuellt från förtroenderådet och styrelsen Om Servicekontoret Tyvärr har det inte fungerat med den som anställdes som kontorsansvarig på Servicekontoret så en överenskommelse har gjorts...

Läs hela