Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.

Seminarium om samarbete och information

AA SI-seminarie 2022

Samarbete & Information var det övergripande temat när informatörer från grupp/krets och SI-kommittéer runt om i Sverige samlades 19-20 november i Solna för att utbyta erfarenheter, inspirera varandra och lära sig mera kring arbetet med offentlig information. Dagarna präglades av stor enighet om att Tradition 5 behöver prioriteras högre i alla sammanhang.

Mycket under mötet handlade om hur vi kan bli bättre på att nå ut med information om AA till våra ”vänner” som har kontakt med alkoholister i sitt jobb. Med hjälp av dem kan vi öka chanserna att nå ut till alkoholister i den stund när de är mottagliga för att ta emot hjälp.

Ämnen som diskuterades under helgen var bland annat:

  • Hur kan vi utveckla informationsaktiviteterna så vi når ut bättre och vad är det som hindrar oss från att göra mera SI-arbete
  • Hur kan vi få mera nytta av nya hemsidan i informationsarbetet, för att nå ut till professionella
  • Vad är viktigt när vi ska vara med på mässor, utställningar, seminarier och likandeAA:s varumärke, hur sprider vi bättre vad AA är och inte är till allmänheten 
  • Vägledning och riktlinjer för SI, ta fram ett bättre/uppdaterat underlag för nya SI-kommittéer och informatörer

Deltagarna var mycket nöjda med att träffas på plats för att göra service, men vill gärna fortsätta med regelbundna digitala träffar för att inspirera och tipsa varandra. Mycket glädjande var att det medverkade deltagare från 2 städer där man nu är på gång att starta nya SI-kommittéer.

Vi från FRIK tackar alla som var med på seminariet och bidrog till en lärorik och trevlig helg!

Om du är intresserad av att veta mer om samarbete och information, eller starta en SI-kommitté i din stad, krets eller region, hör genast av dig till aainfo@aa.se 

Förtroenderådets Kommitté för Samarbete och Information