Vill du föra budskapet vidare via telefon?

Många ringer till AA för att be om hjälp. Både anhöriga och människor med ett alkoholproblem. Vi behöver vara fler som hjälps åt i AA:s Telejour för att kunna föra budskapet vidare. Gärna fler kvinnor och även flerspråkiga. Hör av dig till help@aa.se så berättar vi mer. Telejouren håller till på AA:s Servicekontor i Stockholm.

Kom gärna till Telejourens planeringsmöten, första onsdagen i månaden kl 18:00 på Servicekontoret, så berättar vi mer.

AA:s Telejour

Ring 08-720 38 42 Öppen kl 11-13 och 18-20 alla dagar.
Du kan också skicka e-post till: help@aa.se