Vill du föra budskapet vidare via telefon?

Många ringer till AA för att be om hjälp. Både anhöriga och människor med ett alkoholproblem. Vi behöver vara fler som hjälps åt i AA:s Telejour för att kunna föra budskapet vidare. Gärna fler kvinnor och även flerspråkiga. Hör av dig till help@aa.se så berättar vi mer. Telejouren håller till på AA:s Servicekontor i Stockholm.

Kom gärna till Telejourens planeringsmöten, första onsdagen i månaden kl 18:00 på Servicekontoret, så berättar vi mer.

AA:s Telejour

Ring 08-720 38 42 Öppen kl 11-13 och 18-20 alla dagar.
Du kan också skicka e-post till: help@aa.se

Fler notiser

Notiser

Växa genom service

Vad har service inneburit för dig? I en serie intervjuer ställer vi lite frågor till tjänare som roterat ut från sina uppdrag om vad service...

Läs hela

Notiser

Dela med dig i Bulletinen

Dela med dig i Bulletinen Hjälp oss att fylla vår medlemstidskrift Bulletinen med värdefullt innehåll, t ex En kort lifestory En rescension av en AA-bok...

Läs hela

Notiser

SI-seminarium

Seminarium om samarbete och information Den 19-20 november bjöd FRIK (Förtroenderådets Informationskommitté) in landets SI-kommittéer till Park Inn, Solna, på ett tvådagars seminarium och workshop...

Läs hela

Notiser

Samarbete med Beroendeenheten

Mittkretsens samarbete med Beroendeenheten i Sundsvall För många år sedan hade AA-medlemmar i Sundsvall ett samarbete med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Nacksta. Detta innebar att månatliga...

Läs hela