Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Mittkretsens samarbete med Beroendeenheten i Sundsvall

För många år sedan hade AA-medlemmar i Sundsvall ett samarbete med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Nacksta. Detta innebar att månatliga AA-möten hölls i klinikens andaktsrum. 

 Längre fram fick vår informationskommitté chansen att två gånger i månaden träffa intagna på Saltvikshäktet i Härnösand. Därutöver hölls information för häktets ledning och dess anställda. Samarbetet var mycket gott och uppskattat av både intagna och personal. En del av de vi mötte och gjorde tolvstegsarbete med på Saltvik har på eget initiativ sökt upp AA efter att de släppts. Flera är i dag nyktra medlemmar i vår gemenskap! 

 Sedan mötena på häktet i Saltvik upphörde har önskan återkommande uttalats om att hitta nya samarbeten med sjukvården och rättsväsendet, där AA-medlemmar från Mittkretsen genom att hålla regelbundna möten kan vara kanaler för AA:s budskap och förmedla hopp till våra systrar och bröder som fortfarande lider. 

Hösten 2021 fick vi så chansen att vidareutveckla det samarbete som i många år pågått med nuvarande Beroendeenheten på Sundsvalls sjukhus. Under årens lopp har exempelvis telefonlistor från AA funnits på Psykiatrisk avdelning 7 (avgiftningsenheten). Efter önskemål från patienter har man ringt för kontakt med AA-medlemmar, som då kommit för att träffa dessa patienter på avdelningen, föra AA:s budskap vidare och ta med dem som så önskat på AA-möten i våra grupper. 

Efter förfrågan från ansvarig läkare och enhetschefen för psykiatrin i Region Västernorrland om ett mer regelbundet samarbete höll vi vårt första möte på avdelning 7 i september 2021! Glädjen och tacksamheten var och är alltjämt stor bland oss som håller våra veckovisa onsdagsmöten på ”Sjuan”. Av personalens och mötesdeltagarnas respons att döma är denna glädje och tacksamhet ömsesidig. 

Då vi på grund av sjukvårdens sekretessgränser inte kan passera genom avdelningen är vår entré belägen på baksidan av den byggnad där Psykiatrisk avdelning 7 håller till. Mötena äger rum precis innanför denna ingång – och patienterna kommer dit inifrån avdelningen. Antalet mötesdeltagare varierar från en till drygt tio och som regel deltar även en av de anställda. ”Sjuan” tar emot kvinnliga såväl som manliga patienter och vi är därför alltid en kvinna och två män från AA med på våra onsdagsmöten. Grundprincipen är att vi AA-medlemmar som gör service där arbetar i AA:s program och har en sponsor. 

 Våra onsdagsmöten är öppna för frivilligt deltagande för patienter på hela psykiatriska kliniken och genomförs huvudsakligen som vilket AA-möte som helst. Den textmängd som läses är dock något mindre än vad som är brukligt vid våra ”vanliga” möten. Vi AA-medlemmar brukar rikta in oss på att berätta hur det var, vad som hände med oss och hur våra liv ser ut i dag. Syftet är förstås att förmedla budskapet om att det finns en lösning på den sjukdom som förenar oss: Alkoholismen.

En del av de patienter vi möter är väl bekanta med Anonyma Alkoholister, medan andra aldrig hört talas om AA. Vi byter telefonnummer med patienter som önskar få kontakt med oss efter avgiftning. En del ber om att få sällskap till sitt första AA-möte efter att de lämnat avdelningen.

Frukten av samarbetet är förstås när Beroendeenhetens tidigare patienter dyker upp på möten i någon av våra AA-grupper! Exempelvis gjorde en kvinna, som var patient på avdelning 7 i december 2021, sin allra första bekantskap med AA genom att delta i vårt onsdagsmöte. En dag i taget har hon varit nykter sedan dess och är i dag en aktiv medlem som arbetar i stegen och gör service i en av våra AA-grupper i Sundsvall. Det fungerar – glädje och tacksamhet!

/Mittkretsen