Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.
Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.
Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap)

Att växa genom service

Namn: Eva
Serviceuppdrag: Servicedelegat
Mandattid: 3 år

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste uppgifter som Servicedelegat?

Att vara ute i grupperna och tala om traditioner och koncept. Att vara inbjuden på gruppsamvetsmöte och hjälpa grupper att lösa eventuella meningsskiljaktigheter. Att representera AA i sin helhet och bidra till att AA finns kvar så som det var tänkt från början.  Delta på den årliga servicekonferensen så klart, men också det tillfrisknade i min egen nykterhet som uppdraget bidrog till. Att lära mig att leva livet på livets villkor. Att ge tillbaka till AA vad jag själv fått.

Varför ska jag göra service?

En pall måste stå på minst tre ben så också min nykterhet. Annars trillar både pallen och jag.

Vilket var ditt allra första serviceuppdrag?

Öppna lokalen och koka kaffe. Inleda möte.

Vad hade du gjort för service innan du blev Servicedelegat?

Kokat kaffe i gruppen
Kassör i gruppen 
Inköpare i gruppen
Suttit i telefonjouren sporadiskt då vi hade en egen i Malmö/Lund kretsen 
Kassör i Malmö kretsen 
Kassör i Södra regionen
Varit ute tillsammans med informationskommittén företrädelsevis på sjuksköterskeskolan. 

Hur kommer det sig att du började göra service?

Blev tillsagd att göra det av min terapeut men framför allt från min sponsor som var mycket för service (bäst att lyda som den duktiga flickan).

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag? Vilken har varit den största utmaningen?

Det bästa har varit all kunskap jag fått om mig själv och AA och att kunna föra budskapet vidare. Den största utmaningen var ordförandeskapet på servicekonferensen. Speciellt när beslutet togs om att den skulle vara digital.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då? 

Missa inte möjligheten till andlig utveckling och känslan av storheten i AA. Att komma och förstå helheten i storheten.

Vad hade du önskat att du visste innan du tog detta uppdrag?

Tror det är bra att inte veta för mycket utan att ha mod att hoppa i båten. Räckte med det jag hörde av andra delegater på regionmöte. Risken är för stor för att bygga ”demoner” och rädslor. 

Har du lärt dig något nytt om dig själv genom att vara Servicedelegat?

Att jag bara är en kugge i hjulet på en världomfattande gemenskap som styrs av sin egen kraft oavsett om jag är där eller inte. Skönt att förstå sin litenhet och kunna be om hjälp.

Varför finns det Servicedelegater? Varför är det nödvändig service?

Det är helt omöjligt att låta alla grupper representera på konferensen. För att kunskapen finns där personer gjort service i många år. 

Har du fått några sidvinster genom att göra service?

Den sidvinst jag märker är en stabil nykterhet och ett gott förhållande till min omgivning och verklighetens ”galna” värld.

Vad kan vi göra för att öka serviceviljan inom AA?

Kunskap om organisationen och den världsomfattande betydelsen. Vikten av vad service är: en pall måste ha mins tre ben annars faller den.

Vilket är det roligaste serviceuppdraget du har haft och varför?

Servicedelegat eftersom jag har fått vara ute mycket i grupper och representerat traditioner och koncept. Möjligheten att närvara vid konferensen med övriga Sverige som bidragit till min insikt om AA:s världsövergripande storhet.

Har du fått något nytt serviceuppdrag eller finns det något uppdrag som du är sugen på att testa?

Jag har just nu en kaffekokning och informerar utåt vad AA är och inte är. Vill gärna sitta i förtroenderådet och policykommittén. Det verkar lockande, men tänker dock avvakta tills jag går i pension om 2 år på grund av tid och ork. Men är gärna med i olika seminarier och konvent fram till dess.

Fick du lära dig något om service från din sponsor?

Absolut, hon var den stora inspirationskällan bland ett fåtal andra kvinnor.

Vad tror du är den främsta anledningen till att medlemmar drar sig för att göra service?

Dagens självupptagna generation. Att vi som gör service inte sponsrar in i service. Många har arbete och familj och få är utslagna som på Bills tid.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?

När AA blir myndigt och Hjärtats språk (förutom stora boken och 12&12).

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?

Tradition 1 som talar om att AA inte behöver mig, men jag behöver AA. 

AA har ju 12 Koncept för service som vi inte pratar lika ofta om som stegen och traditionerna. Har någon av dessa fått stor betydelse för dig i ditt serviceuppdrag och på vilket sätt?

Alla koncepten har haft stor betydelse eftersom jag varit ute mycket i grupperna och talat om dom. Dom hjälper oss på individnivå att förstå världen.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av?

Tillfället då 5:e konceptet blev tydligt på en servicekonferens då alla röstberättigade ändrade sina röster vid omröstning.

Har du något tips till din efterträdare?

Att vara ute mycket i grupperna och visa sig. Att stå till förfogande när helst var helst och ständigt erbjuda sin behjälplighet.

Vad har service gjort för ditt tillfrisknande?

En känsla av stabilitet i tillfrisknandet, en trovärdighet och ökad självkänsla. 

Har du några avslutande tankar om service som du skulle vilja dela med dig av?

En pall måste stå på minst tre ben för att stå stabilt, så också mitt individuella tillfrisknade.