Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Villig att göra vad som helst för att slippa dricka

Villig att testa AA:s lösning

När jag hade nått min botten blev jag villig att testa AA:s lösning. Jag var helt enkelt desperat. Jag var villig att göra vad som helst för att slippa tvånget att dricka. Jag började gå på möten och där pratade medlemmar om att ta nyckeln, öppna och koka kaffe och jag tänkte visst kan jag göra det. När jag vid två månaders nykterhet skaffade mig en sponsor var ett av hennes krav för att arbeta med mig att jag skulle göra service. Jag förstod tidigt att det var viktigt med service vilket jag idag är väldigt glad för. Service gjorde så att jag kom in i AA och blev en del av gemenskapen istället för att vara en besökare. Att servicearbetet skulle bidra så mycket till mitt personliga tillfrisknande som det har gjort hade jag aldrig kunnat ana där i början när jag tog nyckeln för första gången.

Många inom AA som inte gör service missar en viktig del i AA:s program

Ett uppdrag som har betytt väldigt mycket för mig och mitt tillfrisknande är tiden jag var GSR för en grupp. När jag blev tillfrågad om jag ville bli gruppens GSR var min spontana reaktion aldrig! Men sedan funderade jag på vad jag hade lärt mig av stegen och alla kloka människor i AA som jag hade lyssnat på, dom som hade gått före mig och bestämde mig för att testa. Det har jag aldrig ångrat. Till att börja med kände jag mig tvungen att bekanta mig med Servicehandboken. Den var faktiskt ganska rolig att läsa när den hade fått ett syfte för mig. Jag kommer även ihåg när jag åkte på mitt första kretsmöte  för att träffa andra GSR:er och tjänarna i kretsen. Där fick jag träffa andra alkoholister som brann för service och AA precis som jag. Det var en häftig och inspirerande upplevelse och jag tror att många inom AA som inte gör service missar en viktig del i AA:s program som bidrar till en bättre nykterhet och ett bättre tillfrisknande.

Det är mycket roligare med service än man kan tro

Hösten 2020 såg jag på hemsidan att Förtroenderådet hade fått en ny kommitté. Förtroenderådets kommitté för utveckling och kunskap, FRUK. Jag kände direkt att det skulle vara ett perfekt serviceuppdrag för mig som älskar service. Det är mycket roligare med service än man kan tro och FRUK:s uppdrag är att försöka inspirera vår gemenskap när det gäller just service. FRUK vill stötta oss så att vi kan lära oss mer om olika typer av service, information och kunskap om hur AA fungerar, vår organisation och historia. När jag hade gjort stegen och läst Stora boken med min sponsor blev mötena mycket roligare eftersom jag förstod vad alla pratade om. Samma gäller hur allt fungerar inom AA. Syftet med all vår service är dessutom i slutändan att möjliggöra vårt allra viktigaste uppdrag, att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider där ute. För att vi i FRUK ska kunna göra allt vi vill för vår gemenskap behöver vi blir fler. Ta chansen, det kan bli kul!

Villig att göra vad som helst för att slippa dricka

När livet ordnar upp sig och jag njuter av allt AA har gett mig är det viktigt att jag påminner mig själv om att jag faktiskt var villig att göra vad som helst för att slippa dricka. Det sade jag i alla fall när jag kom till AA. Detta är viktigt för oss alla att komma ihåg när vi tycker att någon annan kan ta nyckeln och öppna nästa vecka, att någon annan kan gå på kretsmöte eller regionmöte eller göra service centralt. Service är liksom stegen och traditionerna en del av programmet för tillfrisknande. Jag önskar att vi blir fler inom AA som upptäcker vilken vinst det är för det personliga tillfrisknandet att göra service. Om inte du och jag gör det, vem ska då göra det?

/Kattis

Förtroenderådets Nomineringskommitté (FRNK) publicerar en serie personliga berättelser med olika medlemmars erfarenhet av resan att tjäna och ta ansvar för AA i central service.