Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap)

Vad har service inneburit för dig?

Namn: Thomas Å
Senaste uppdrag: Förtroenderådet
Mandattid: 4 år

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste arbetsuppgifter som medlem i Förtroenderådet?

Till att börja med var jag sekreterare och Vice Ordförande. Sedan ordförande i två år och avslutade som ledamot sista året. Jag var även sammankallande i Policykommittén, ledamot i Nomineringskommittén samt sammankallande i IT kommittén.

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag?

Att återigen få vara nykomling. Hela Förtroenderådsuppdraget var en enorm lärotid.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då?

Ta det. Trots arbete och ansvar är det fantastiskt att få förtroendet att sitta i Förtroenderådet och att inte vara orolig. Jag lär under processen. Det finns fantastiskt mycket kunskap att hämta från utroterade tjänare.

Varför ska jag göra service?

Det ger så mycket, kunskap om AA och man får träffa fantastiska människor. Jag lär mig hela tiden nya saker. Det hjälper mig att behålla min nykterhet.

Har du fått några sidovinster genom att göra service?

Mycket bättre självkänsla och att jag klarar av mer än jag tror.

Vad tror du är den främsta anledningen till att medlemmar drar sig för att göra service?

Att det tar tid och att de inte tror att de kan klara av det. ”Det känns så stort” och dylikt. Därför är det återigen viktigt att vi som gjort service i de olika nivåerna peppar och talar om hur roligt och berikande det är.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?

Servicehandboken, AA gruppen där allt börjar, 12 och 12 samt checklista för traditionerna.

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?

Första traditionen. Att se till gruppen/helheten istället för bara mig själv. Denna tradition är för mig användbar överallt, i AA, på jobbet och i min familj.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av?

Min servicesponsor säger alltid ”stegen finns där för att inte ta död på dig själv, traditionerna finns där för att du inte ska ta död på gruppen och koncepten finns där för att inte ta död på AA som helhet”.

Har du några avslutande tankar om service som du skulle vilja dela med dig av?

Det är fantastiskt roligt och lärande samt ger en helt underbar boost till min självkänsla.