Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap)

Ta chansen – du kommer att lära dig mycket

Namn: Christer
Serviceuppdrag: Världsservicedelegat
Mandattid: 4 år

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste uppgifter som WSD?

Det är en tvåvägs kommunikation i så motto att jag dels ska berätta hur AA Sverige fungerar dels ta hem och förmedla information om hur AA fungerar i andra länder och världsdelar. Framför allt med avseende på struktur – hur vi lyckas implementera servicestruktur enligt AA:s principer, men också tips om hur andra grupper lyckas bra i olika avseenden.

Varför ska jag göra service?

Det är ett av AA:s tre legat: Tillfrisknade, Enighet och Service. Om jag för egen del önskar förbli och leva nykter i AA:s Gemenskap bör jag tillämpa alla delarna i AA:s principer. Jag är medveten om att det inte finns några krav eller måsten i AA:s program, men när jag fått förmånen att leva nykter i så många år (kom till AA 1987) är jag benägen att byta ut ”bör” mot ”ska” i många avseenden. Precis som ni skrivit i frågan ovan.

Vilket var ditt allra första serviceuppdrag?

Att låsa upp dörren och koka kaffe i min hemmagrupp och att finnas på plats i god tid.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då?

Tag chansen. Du kommer att lära dig mycket – inte minst om dig själv! Och framför allt lära dig mycket om AA – det Program som förmodligen har räddat livet på dig.

Har du fått några sidvinster genom att göra service?

Jag har fått ett fantastiskt rikt liv i AA och kan förhoppningsvis förmedla det till andra alkoholister som är beredda att förändra sitt liv. Jag lever i frid med mig själv och mina medmänniskor både i och utanför AA. Har insett vikten av att hålla mig uppdaterad i och om AA:s litteratur samt att vara ute i samhället och informera om AA och vårt Program för tillfrisknande.

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?

Den tredje. Du är medlem i AA när du säger att du är det.

Vad kan vi göra för att öka serviceviljan inom AA?

Att vi som gör service pratar om våra erfarenheter på våra AA-möten och i möjligaste mån tar med och involverar de som är nya i AA på olika servicemöten på alla nivåer.

Fick du lära dig något om service från din sponsor?

När jag kom till AA i slutet av 1980-talet talades det inte så mycket om sponsorskap i de grupper jag besökte. Så jag skaffade min första sponsor när jag flyttat till Gotland 2007. Det är aldrig för sent. Om jag vetat vad jag gått miste om hade jag naturligtvis sökt en sponsor långt tidigare.

Jag valde tidigt att prata med erfarna AA-medlemmar i anslutning till möten och i några fall genom telefonsamtal. Speciellt när det gällde servicearbete.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?

Det beror alldeles på var jag är i mitt tillfrisknande. Börja med att läsa Leva Nykter för att jag skall identifiera mig som alkoholist. Fortsätt med att studera 12 &12 (inte bara läsa). Hjärtats språk har mycket att ge! Servicehandboken.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av?

När jag var i Durban, Sydafrika, på mitt sista WSD-möte var vi ca 15 WSD som skulle rotera ut. Vi bestämde att vi skulle ha ett avslutande möte för oss själva och dela våra tankar med varandra.

Jag minns speciellt en man från Indien, som dagen till ära var klädd i mycket prålig högtidsdräkt, som tog till orda och berättade om sin situation från hemlandet. ”Vi har kanske hundra olika språk i Indien och hundra miljoner analfabeter som är alkoholister. Tänk er att översätta AA:s Stora Boken till dessa. Till vilken nytta?” Siffrorna är måhända överdrivna, men problemet är tydligt.

Denne man sade också avslutningsvis att ”nu när vi nått vägs ände och roterar ut från vårt WSD-uppdrag börjar vårt nygamla uppdrag: att åka hem till våra hemgrupper och koka kaffe och stå i dörren och ta emot nya medlemmar i vår gemenskap och ge dem möjligheten att få tillgång till det fantastiska liv som vi har erbjudits i AA:s Gemenskap.” Det var något som grep mig mycket djupt.

Vad har service gjort för ditt tillfrisknande?

Att jag fått ett fantastiskt friskt rikt liv i mitt fortsatta tillfrisknande. Det finns alltid något nytt att lära. Jag blir aldrig färdig.

FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utbildning och Kunskap)