Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.
Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.
Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här

Ny struktur i AA

Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att en grupp skulle bildas för att se över vår servicestruktur. Gruppen tillsattes och jobbade till Servicekonferensen 2022 fram ett underlag med tre olika ”spår” att gå vidare. SK 2022 beslutade då att gruppen skulle gå vidare med det spår som innebär att ta bort Regionerna, undersöka konsekvenserna och försöka komma med ett skarpt förslag till nästa konferens.

Gruppen har kommit i gång med arbetet och identifierat tre centrala områden.

  • Minskat avstånd – bättre kommunikation mellan central service/FR och grupper/medlemmar
  • Större fokus och tydligare ansvar vad gällerTradition 5 – informationsarbete
  • Kretsarnas nya roll, funktion och sammansättning

Sedan är det mycket annat som påverkas om vi tar bort Regionerna så arbetet med att identifiera och lösa dessa konsekvenser fortsätter.Planen är att ha ett förslag klart till Förtroenderådets möte första helgen i december. Om FR då godkänner att gå vidare med förslaget så kommer detta att skickas ut tillsammans med motionerna så att det kan diskuteras i grupp/ krets/region innan Servicedelegaterna ska ta ställning på Servicekonferensen 2023.

Vill ni höra av er till Strukturgruppen kan ni maila via policy@aa.se.

/ Förtroenderådet