Ny struktur i AA

Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att en grupp skulle bildas för att se över vår servicestruktur. Gruppen tillsattes och jobbade till Servicekonferensen 2022 fram ett underlag med tre olika ”spår” att gå vidare. SK 2022 beslutade då att gruppen skulle gå vidare med det spår som innebär att ta bort Regionerna, undersöka konsekvenserna och försöka komma med ett skarpt förslag till nästa konferens.

Gruppen har kommit i gång med arbetet och identifierat tre centrala områden.

  • Minskat avstånd – bättre kommunikation mellan central service/FR och grupper/medlemmar
  • Större fokus och tydligare ansvar vad gällerTradition 5 – informationsarbete
  • Kretsarnas nya roll, funktion och sammansättning

Sedan är det mycket annat som påverkas om vi tar bort Regionerna så arbetet med att identifiera och lösa dessa konsekvenser fortsätter.Planen är att ha ett förslag klart till Förtroenderådets möte första helgen i december. Om FR då godkänner att gå vidare med förslaget så kommer detta att skickas ut tillsammans med motionerna så att det kan diskuteras i grupp/ krets/region innan Servicedelegaterna ska ta ställning på Servicekonferensen 2023.

Vill ni höra av er till Strukturgruppen kan ni maila via policy@aa.se.

/ Förtroenderådet

Fler artiklar

Artiklar

AA:s enda syfte handlar om alkoholism

AA:s enda syfte handlar om alkoholism AA har endast ett huvudsyfte – att nå andra alkoholister som fortfarande lider– att erbjuda vår erfarenhet, vår gemenskap...

Läs hela

Artiklar

Rapport från Världsservicemötet

Rapport från WSM 2022 Temat för detta möte var “Carrying the Message of AA in a Digital Age.”  Världsservice-mötet som skulle ha avhållits i Japan...

Läs hela

Artiklar

Jag blir aldrig färdig…

Ta chansen – du kommer att lära dig mycket Del två i vår serie av intervjuer, kommer här Christers historia i service. Namn: ChristerServiceuppdrag: Världsservicedelegat Mandattid:...

Läs hela

Artiklar

Ansvarsdeklarationen

Och för det är jag ansvarig Vid avslutningsmötet vid AA:s 30-årskonvent 1965  i Toronto, med temat ”AAs ansvar”, fattade de 10.000 deltagarna varandras händer och...

Läs hela