Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala

Servicekonferensen i Danmark
19-20 november 2022

Med temat Kaerlighed i service (kärlek och service)

I det nordiska samarbetet, ingår det att vi besöker varandras servicekonferenser fysiskt. I syfte att ta vara på erfarenheter från respektive land, som sedan kan tas med hem och vidareutveckla oss. Respektive land står för sin resa och värdlandet står för kost och logi.  Förutom detta, så genomförs nordiska temamöten på Zoom, där i år alla fyra nordiska länderna genomfört varsitt tema möte. Tanken är att vi sakta men säkert utvecklar detta och på sikt, kanske träffas fysiskt på ett nordiskt temamöte. Vi bjuder in till respektive lands landsmöte.

Med på detta möte var två delegater från Sverige (Lars D samt Ray L), Danmark som har en nordisk delegat, (Randi). Norge deltog med en från deras motsvarande förtroenderåd (Sverre). Tyvärr kunde inte Finland (Laura) delta. Totalt var det 63 personer som deltog i konferensen. Resan påbörjades tidigt då en av de svenska delegaterna hade lång resväg. Vi anlände på fredagen 18/11 och blev väl mottagna. Och sedan började konferensen på lördagen den 19/11 klockan 10:00 till söndag den 20/11 klockan 15:00.

Servicekonferensen behandlade forslag (motioner), workshops, rapporter, ekonomi och budget samt val till olika tjänaruppdrag. Alltså samma som vi genomför i Sverige. I Danmark heter deras motsvarighet till förtroenderåd (Hovedservicerådet).

Motionerna (som i Danmark kallas Forslag) avhandlades i fyra olika kommittéer. Såsom ”Oplysning”(upplysning) val av ordförande till respektive kommitté, sekreterare och ordförande till nästkommande servicekonferens. ”Fremsyn”(Framsyn) som avhandlade uttrycket män och kvinnor i ingressen.  ”Solidaritet” som avhandlade rotationer och val av delegater (där Sverige bidrog med att rotation är AA:s puls) samt vad som sker efter att man är klar eller roterar ut från ett tjänaruppdrag. ”Faelleskabet” (Gemenskapen) avhandlade vilka som har rösträtt på stämman samt antal delegater som deltar. Och slutligen ”Fremsyn” som avhandlade översättning Safety card till Danska.

Workshops var det fem till antalet och de avhandlade. 

1. Hur tar vi hand om medlemmar som uppträder olämpligt i gruppen? 
2. Är vi nöjda med den struktur vi har nu? 
3. Hur integreras online möten i AA:s struktur? 
4. Behandlingen av budgeten inför nästa år och avslutningsvis 
5. Fungerar samarbetet med kriminalvården?

Rapporter hade inkommit från:

BOX (Danmarks motsvarighet till vår Bulletinen)

LIV (Danmarks motsvarighet till vår informationsverksamhet) Där det blev en mycket bra och inspirerande genomlysning. Där vi tar med oss kontaktuppgifter till FRIK så att erfarenhetsutbyte kan och bör göras.

Från deras telejour (som benämns telefonvaegt) Där det finns en telejourkoordinator som samordnar jourverksamheten för hela Danmark. Där telefoner delas ut till de som har jour. Och så finns ett avlösningssystem som kopplar vidare till den jourhavande som är aktiv. Från det rikstäckande numret.

Rapport om ekonomin, utfall, budget med mera.

Rapport från den Danmarks nordiska delegat

Rapport från servicehandboksarbetsgruppen

Rapport från ESM (Europamöte) och WSM (Världsservicemöte)

Rapport från WEB / hemsidesgruppen, där deras nya webb togs i bruk i början av 2022. Den liknar till viss del vår, med de funktioner vi har på vår hemsida,

Rapport från Huvudservicerådet.

Det samlade intrycket vi har är att vi bör och ska fortsätta delta i de nordiska ländernas servicekonferenser. Vi lär utav varandra. Många kontakter har tagits och kan utvecklas. Det finns hopp för det nordiska samarbetet som sakta men säkert har kommit igång igen. Men vi skyndar långsamt framåt. Ray L höll ett avslutande tal som inkluderade även Norge med våra intryck. Vi gör mycket lika och en del olika. Under konferensen valdes Iljas in som ny Nordisk delegat i Danmark och Randi roterade ut.

Således så är vi två nöjda delagater som nu åker tillbaka till Sverige.  Fyllda av inspiration och energi. En slutlig rapport från Danmark kommer att tillsändas Sverige.

Tacksamma och ödmjuka att ha fått delta i denna nog så viktiga servicekonferens.

Ray L samt Lars D