Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Tacksamheten är enorm

Jag har liksom de flesta börjat som kaffekokare i min hemmagrupp, för att sedan vara grupprepresentant och kretsombud. Sedan rullade åren på i gemenskapen, tills jag för två år sedan fick en förfrågan att göra service i FRLK (Förtroenderådets Litteraturkommitté). Min första tanke var om jag kunde tillföra något i detta serviceuppdrag, nu när jag närmade mig 80-årsåldern. Jag kom då att tänka på under hur många möten jag under mina drygt 30 år i gemenskapen både läst och lyssnat på utdrag ur vår AA-litteratur och ibland tänkt att vissa ord och formuleringar kanske kunde göras lite enklare. Men det avgörande beslutet att tacka ja var att få känna glädjen och tacksamheten att få vara delaktig i något som gett mig ett sådant underbart liv och dessutom på något sätt få sluta cirkeln inom servicearbetet. Som en extra krydda känns det roligt att få jobba med bl.a. korrekturläsning, som jag gjorde redan som ung för sporten i Östgöta Correspondenten. Dessutom arbetade både min far och farfar som typografer i sammanlagt 100 år, så jag känner verkligen trycket “ovanifrån” att göra rätt! 

Tacksamheten är enorm att fortfarande få känna värmen från alla underbara AA-vänner, precis på samma sätt som när jag för första gången på darriga ben kom in i en AA-lokal och en sak är säker, utan den nyktra gemenskapen hade jag inte levt idag.

Ove G. medlem i FRLK

Förtroenderådets Nomineringskommitté (FRNK) publicerar en serie personliga berättelser med olika medlemmars erfarenhet av resan att tjäna och ta ansvar för AA i central service.