Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Mina tankar om service i AA

Tidigt i min nykterhet fick jag ta nyckeln och öppna möten, där övergick känslan av att vara besökare till medlem. Efter några år i gemenskapen träffade jag en medlem med lång erfarenhet och massor av visdom. Jag frågade honom om han ville bli min sponsor. Det kan jag väl, sade han, men jag tror inte du behöver någon. Låt alla sponsra dig! Om du ser någon som har det du vill ha, så häng på där!

Ok. Jag såg några som utstrålade sådan sinnesro och livsglädje, som jag ville ha.

De personerna var engagerade i central service, snart var jag med på krets -och regionmöten och träffade trygga friska och glada Alkoholister från hela Sverige och andra länder. De här servicemänniskorna, hade något jag ville ha. Jag förstod att, jag måste kvalificera mig för att kunna axla tjänaruppdrag. Ju mer jag lärde mig om uppdragen ju roligare och lättare blev det.

När det var som bäst var det dags att rotera ut. Det finns alltid nya uppdrag. Behovet av tjänare tycks konstant.
Ibland har jag tänkt, någon annan kan väl göra det. Jag behöver lite ledigt “vila på lagrarna “.
Men är det sant? Behöver jag det? Blir jag lycklig av det?

Jag och många med mig har anmält sig till Vätternrundan eller Vasaloppet, inte så mycket för själva loppet, utan mer för att sätta press på sig själv för att komma ut och träna. Träningen blir “Det viktigaste först “. På samma sätt har det varit bra för mig att anmäla mig till olika tjänaruppdrag.

Ett av mina karaktärsfel är prokastinering*. När jag åtagigt mig ett uppdrag, så går det inte att skjuta upp längre, det är bara börja jobba, läsa på, lära och samarbeta med andra, med andra ord, ha roligt medan jag behåller den andliga spänsten och konditionen.

Just nu är jag medlem i policykommitten

Från början tyckte jag att det kändes svårgripbart. AA har inga lagar, stadgar inte ens en paragraf att vila sig mot. Vad är vår policy?
Synonym till policy = Grundläggande handlingsprogram.
AA programmet är ett handlingsprogram skräddarsytt för alkoholister. När vi träffas i policykommitten, så har vördnaden för detta enkla program fördjupats i mitt hjärta. Stegen, traditionerna och koncepten har alla sin grund i universella principer om etik och moral. Om vi låter dessa principer lysa på vilken fråga vi än ställs inför, så kan vi urskilja vad som är det “Bästa ” inte bara det goda.

All service vill verka för “Vår gemensamma välfärd och sammanhållningen inom AA”.  Till dig som inte prövat att göra service, anmäl dig till ett uppdrag, du kan bidra till sammanhållningen och välfärden och din egen belöning kommer inte att utebli.

MVH Erland 


*(prokastinering = vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar och uppgifter, trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser)

Förtroenderådets Nomineringskommitté (FRNK) publicerar en serie personliga berättelser med olika medlemmars erfarenhet av resan att tjäna och ta ansvar för AA i central service.