Inspiration och kunskap

Här har vi samlat information, artiklar och lästips för inspiration och kunskap för enskilda och grupper. Vi tar tacksamt emot din personliga berättelse, någon AA-litteratur du vill rekommendera, AA-betraktelse eller AA relaterad nyhet eller information. Syftet ska vara att föra budskapet vidare. Skicka den till AA:s Servicekontor via mail web@aa.se

Litteratur

AA blir myndigt

Ett arv att förvalta väl När Bill och Bob, AA:s grundare, insåg att de inte skulle leva för evigt, påbörjades arbetet med att säkerställa AA:s…

Läs hela

Artiklar

Christer: Världsservicedelegat (2)

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap) Ta chansen – du kommer att lära dig mycket Namn: ChristerServiceuppdrag: Världsservicedelegat Mandattid: 4 år Kan du…

Läs hela

Professionella

En hälsning till AA

Biskop Mikael Mogren Hej! Jag heter Mikael.  Här skriver jag en hälsning till alla ni i AA. Jag beundrar er, eftersom ni arbetar med er…

Läs hela

Medlemmar berättar

Alkis innan 18 år

Alkis innan 18 år Jag såg mig omkring, förstod inte hur det kunde sluta så här, jag var ju bara 17 år. Hur kunde jag,…

Läs hela

Artiklar

Rapport från Världsservicemötet

Rapport från WSM 2022 Temat för detta möte var “Carrying the Message of AA in a Digital Age.”  Världsservice-mötet som skulle ha avhållits i Japan…

Läs hela

Artiklar

Thomas: Förtroenderådet (1)

Serviceintervjun FRUK (Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap) Vad har service inneburit för dig? Namn: Thomas ÅSenaste uppdrag: FörtroenderådetMandattid: 4 år Kan du berätta lite…

Läs hela

Artiklar

Ny struktur i AA

Ny struktur i AA Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att en grupp skulle bildas för att se över vår servicestruktur. Gruppen tillsattes och jobbade till Servicekonferensen…

Läs hela

Notiser

Samarbete med Beroendeenheten

Mittkretsens samarbete med Beroendeenheten i Sundsvall För många år sedan hade AA-medlemmar i Sundsvall ett samarbete med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Nacksta. Detta innebar att månatliga…

Läs hela

Notiser

Hallå, detta är AA

Vill du föra budskapet vidare via telefon? Många ringer till AA för att be om hjälp. Både anhöriga och människor med ett alkoholproblem. Vi behöver…

Läs hela

Litteratur

Vårt stora ansvar

Vårt stora ansvar Vårt stora ansvar innehåller Bill W:s sexton tal vid AA:s servicekonferenser från 1951 till 1970 och tre tal av medgrundare Bernard Smith…

Läs hela