Ett arv att förvalta väl

När Bill och Bob, AA:s grundare, insåg att de inte skulle leva för evigt, påbörjades arbetet med att säkerställa AA:s framtid. Och det arvet överlämnades 1955 till AA-grupperna i världen att förvalta och vårda. Det är endast genom att känna till och förstå arvet som vi kan leva upp till det ansvaret. Boken AA blir myndigt ger oss den kunskapen.

”Jag brukar kalla denna bok för den näst viktigaste i AA. Stora Boken kommer självklart först. Men när jag börjat tillfriskna i stegen så kommer denna som nummer två när det gäller insikter. i boken AA blir myndigt berättar Bill ingående hur de tre legaten växt fram och vad de betyder för AA och för oss medlemmar. De tre legaten (arvet) är de tolv stegen, de tolv traditionerna och de tolv koncepten samt den servicestruktur som garanterar dem. Det är intressant och lärorik historieläsning som ger insikter och förståelse för AA på ett mycket djupare plan. Jag kände när jag läste den att jag blev en mer förstående del av det som våra grundare överlämnat till oss att förvalta. Jag blev också övertygad om att om vi följer dessa riktlinjer så kommer AA att finnas där även för framtidens alkoholister. Och det är nu vårt ansvar.”

/ Per-Erik, AA-medlem

Fler litteratur

Litteratur

En bra start på dagen

En nykter dag i taget Den lilla boken Dagliga reflektioner är skriven av AA-medlemmar för AA-medlemmar. Den innehåller en ny text varje dag. Ett citat...

Läs hela

Litteratur

Hjärtats Språk

En bok med värdefulla insikter Bill W, en av AA:s grundare, skrev och delade med sig av sina tankar, reflektioner och egna processer i tillfrisknandet....

Läs hela

Litteratur

Vårt stora ansvar

Vårt stora ansvar Vårt stora ansvar innehåller Bill W:s sexton tal vid AA:s servicekonferenser från 1951 till 1970 och tre tal av medgrundare Bernard Smith...

Läs hela