Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

En bok med värdefulla insikter

Bill W, en av AA:s grundare, skrev och delade med sig av sina tankar, reflektioner och egna processer i tillfrisknandet. En stor del finns i våra böcker. Men förutom det skrev han åtskilliga artiklar i AA:s internationella tidning Grapevine. I dessa var han många gånger mer personlig. Han skrev mer än 150 artiklar från 1944 till slutet av 60-talet. I stort sett alla finns nu samlade i en bok, Hjärtats Språk.

“Att läsa denna bok med Bills tankar och funderingar har gett mig djupare insikter och förståelse om AA och resan i vårt tillfrisknande. Det är en förmån att få ta rygg på Bill och omsätta stegen, traditionerna och koncepten i min egen resa i det nya liv som AA gett mig. Det är ingen bok man läser i ett svep utan tar de olika artiklarna i egen takt. På min hemmagrupp läser vi ofta ur den när vi har litteraturmöte, väljer någon artikel och har det som tema.”

/ Bengt, nykter alkoholist

❖ ❖ ❖

Hjärtats språk är ett budskap från författaren, som visar sin handlingskraft, energi, den djupa meningen med AA och hur läsaren kan förstå det. Ett specifikt ämne som handlar om en helande, praktisk kraft och hur vi hjälper varandra med glädjerik kommunikation hjärta till hjärta. Boken, som visar att vi kan leva tillsammans i ärlighet och tro på det goda, är också ett praktiskt verktyg för människans inre utveckling. Här balanseras och utnyttjas våra aktiviteter, funktioner och vilja. Det går att likna boken vid en rorsman på en båt som håller kursen trots starka vindar och strömmar. Den har skrivits med stor kärlek och visar att det går att rida ut splittringar, motgångar, klara prövningar och att det finns en tro på framtiden, en vision av morgondagen. AA:s globala utveckling består av ett enda ord – kommunikation, och AA:s sätt att nå befrielse fungerar genom att kommunicera med Hjärtats språk.”

/ Maria, nykter alkoholist