Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Vårt stora ansvar

Vårt stora ansvar innehåller Bill W:s sexton tal vid AA:s servicekonferenser från 1951 till 1970 och tre tal av medgrundare Bernard Smith och Dr John Norris och Bills fru Lois W. Lois berättar hur Al-Anon växte fram.

Bill beskriver utvecklingen från sex steg till de nuvarande tolv stegen för tillfrisknande. De tolv traditionernas utveckling under 1940-talet i syfte att säkra enigheten inom AA.  Vidare om gruppsamvete, om våra betrodda tjänare och om förhållandet mellan principer och personligheter och att stå allena när så krävs.

Utarbetande av de tolv koncepten för central service 1962 av Bill W. Framväxande av dagens Servicekonferenser där grundarna överlämna ansvaret för AA till AA-gemenskapen skedde under stor smärta. Boken innehåller många fotografier.

”För mig och många AA medlemmar är stegen och traditionerna ”självklara”.  Men när man läser den spännande historien, förstår man att de inte var så ”självklara” från början. De växte fram vartefter och under stora meningsskiljaktigheter, för att nu accepteras av de flesta AA-medlemmar och AA-grupper. Boken är ett ”måste” om man vill veta hur AA växte fram och om vårt gemensamma ansvar för AA:s framtid.”

/ Kent, nykter alkoholist