Vad har service inneburit för dig?

I en serie intervjuer ställer vi lite frågor till tjänare som roterat ut från sina uppdrag om vad service har gett dem. Först ut är Thomas Å.

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste arbetsuppgifter som medlem i Förtroenderådet?

Till att börja med var jag sekreterare och Vice Ordförande. Sedan ordförande i två år och avslutade som ledamot sista året. Jag var även sammankallande i Policykommittén, ledamot i Nomineringskommittén samt sammankallande i IT kommittén.

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag?

Att återigen få vara nykomling. Hela Förtroenderådsuppdraget var en enorm lärotid.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då?

Ta det. Trots arbete och ansvar är det fantastiskt att få förtroendet att sitta i Förtroenderådet och att inte vara orolig. Jag lär under processen. Det finns fantastiskt mycket kunskap att hämta från utroterade tjänare.

Varför ska jag göra service?

Det ger så mycket, kunskap om AA och man får träffa fantastiska människor. Jag lär mig hela tiden nya saker. Det hjälper mig att behålla min nykterhet.

Har du fått några sidovinster genom att göra service?

Mycket bättre självkänsla och att jag klarar av mer än jag tror.

Vad tror du är den främsta anledningen till att medlemmar drar sig för att göra service?

Att det tar tid och att de inte tror att de kan klara av det. ”Det känns så stort” och dylikt. Därför är det återigen viktigt att vi som gjort service i de olika nivåerna peppar och talar om hur roligt och berikande det är.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?

Servicehandboken, AA gruppen där allt börjar, 12 och 12 samt checklista för traditionerna.

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?

Första traditionen. Att se till gruppen/helheten istället för bara mig själv. Denna tradition är för mig användbar överallt, i AA, på jobbet och i min familj.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av?

Min servicesponsor säger alltid ”stegen finns där för att inte ta död på dig själv, traditionerna finns där för att du inte ska ta död på gruppen och koncepten finns där för att inte ta död på AA som helhet”.

Har du några avslutande tankar om service som du skulle vilja dela med dig av?

Det är fantastiskt roligt och lärande samt ger en helt underbar boost till min självkänsla.

Fler notiser

Notiser

AA:s Landsmöte 2022

Äntligen Landsmöte! Äntligen Luleå! Äntligen blev det dags för ett Landsmöte efter två pandemi-inställda år. Och äntligen dags för Luleå och Övre Norra Regionen att...

Läs hela

Notiser

Vi söker din berättelse

Din berättelse kan inspirera andra Vi söker fler personliga berättelser, från AA-medlemmar som berättar om sin resa. Från anhöriga som berättar om hur det är...

Läs hela

Notiser

SI-seminarium

Seminarium om samarbete och information Den 19-20 november bjöd FRIK (Förtroenderådets Informationskommitté) in landets SI-kommittéer till Park Inn, Solna, på ett tvådagars seminarium och workshop...

Läs hela

Notiser

Vi behöver hjälpa till i AA

Vi söker tjänare till central service i AA Vi medlemmar måste hålla ihop och ta ansvar. Vi har det yttersta ansvaret för att AA fungerar...

Läs hela