Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Hur fungerar AA?

AA-grupperna och AA-mötena är hjärtat i AA. Det är här alkoholister, med olika lång tid nykterhet, träffas för att dela erfarenheter, styrkor och förhoppningar med varandra. Inom AA utvecklas en alldeles speciell gemenskap genom att vi öppet och ärligt berättar om våra liv, både hur det var, vad som hände och hur det är nu. AA är en helt ideell gemenskap utan ekonomiska intressen. Vårt enda syfte är att hjälpa alkoholister som fortfarande lider.

AA är helt frivilligt
Inom AA finns inga avtal eller kontrakt och vi ger inga högtidliga löften. Vi vet vad sådana är värda. AA bygger helt på frivillighet och anonymitet och det enda som krävs är en önskan att sluta dricka. 

AA:s tolvstegsprogram
Förutom mötena uppmanas nykomlingen, så snart han/hon börjar känna sig lite hemma, att arbeta i stegen. De tolv stegen mot tillfrisknande finns beskrivna i boken Anonyma Alkoholister (Stora Boken). Till sin hjälp i stegarbetet väljer många medlemmar en sponsor (=mentor), någon som har gått före och som kan vara en samtalspartner och ett bollplank i stegarbetet.

AA-gruppen
Varje AA-grupp är självständig i sina egna inre angelägenheter. Till stöd för det finns AA:s tolv traditioner med erfarenheter och rekommendationer för AA-gruppen. I gruppen, eller inom AA, finns inga ledare. Allt servicearbete utförs av valda frivilliga tjänare, ansvariga inför gruppens samlade gruppsamvete.

AA kostar inget
AA vägrar ta ekonomiska bidrag utifrån och har inga medlemsavgifter. Det är de tillfrisknande alkoholisternas ansvar att se till att lägga en slant i hatten vid mötet, om man kan. De frivilliga bidragen finansierar gruppens omkostnader, så att man kan ha en lokal och hålla möten.

AA är självständigt
AA är helt fristående från andra verksamheter, kyrkor eller myndigheter. Men vi samarbetar gärna med till exempel hälsovården, rättsväsendet, kyrkor och företag för att hjälpa de alkoholister som ännu inte har hittat någon lösning.

Frågor & svar:

Är AA religiöst?

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

 

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i "anden" igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

 

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Vem kan gå på AA?

Alla som har en ärlig önskan att sluta dricka kan tillfriskna l AA. Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män, kvinnor med alla yrken och olika sorters social bakgrund. Alkoholism förefaller att kunna drabba vem som helst.
 

Vad är det för skillnad på ett öppet och ett slutet AA-möte?

De flesta AA-möten är slutna möten, vilket innebär att de är till för människor som själva anser sig ha ett alkoholproblem och har en önskan att sluta dricka. Slutna möten utgår som regel från någon av AA:s grundtexter t ex Stora boken, tolvstegsprogrammet eller annan AA-litteratur. Deltagarna delar med sig av egna erfarenheter och ger varandra styrka.

Till ett öppet AA-möte är vem som helst välkommen att ta del av hur AA fungerar. Vi får besök av anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare, studenter och andra som är nyfikna och vill veta mer om hur alkoholism fungerar. Ibland för att kunna förstå en närstående med problem eller i allmänt studiesyfte.

Är det professionella som styr AA och håller AA-möten?

Nej, AA består bara av alkoholister som utifrån sina egna erfarenheter kan hjälpa andra i samma situation. En alkoholist som tillfrisknat kan nå en annan alkoholist på ett alldeles speciellt sätt. Det är grunden i AA. Hela AA:s serviceorganisation fungerar tack vare frivilligt arbete från många medlemmar som i sitt tillfrisknande är med och tar ansvar för att AA fungerar. AA har inga anställda professionella läkare eller terapeuter eller kopplingar till behandlingshem eller myndigheter. AA-mötena leds av någon AA-medlem.