Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Om AA möten

AA-möten har ofta en rätt given form. Någon medlem i gruppen leder mötet och öppnar med att läsa AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur. Därefter delar deltagarna sina egna erfareheter kring alkoholism och tillfrisknande. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Under mötet förs normalt inga öppna diskussioner utan varje medlem får tala ostört till punkt. Som deltagare är det frivilligt att dela med sig eller bara lyssna. Tid för frågor och diskussioner finns både före och efter själva AA-mötet. Det förekommer några olika slags möten:

Slutna möten
Till slutna möten är alla kvinnor och män som har en önskan att sluta dricka välkomna. Slutna möten utgår ofta från stegen i tolvstegsprogrammet, något annat ur AA:s litteratur eller något tema med anknytning till alkoholism och tillfrisknande.

Öppna möten
Till öppna AA-möten är alla som är intresserade av AA välkomna. Ofta får vi besök av anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare, människor från hälsovården och andra som vill veta mer om hur AA fungerar.

Arbetsmöten och Gruppsamvetsmöten
De flesta grupper har regelbundna arbetsmöten för att gå igenom praktiska frågor rörande gruppen, samt gruppsamvetsmöten för att diskutera större frågor eller hur gruppen fungerar i förhållande till AA:s tolv traditioner.

Informationsmöten
Möten på skolor, arbetsplatser och hälsovården informerar om vad AA är och inte är.
Se AA i samhället.

Stormöten/konvent
Är ofta en helg då AA-grupper går samman och arrangerar många AA-möten och bjuder in AA-vänner. Dessa finner du i Kalendern.