Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA:s historia

I New York lades den arbetslösa alkoholisten Bill W in på sjukhus 1934 för avgiftning. På sjukhuset fick han ett andligt uppvaknande och slutade dricka. Han började då försöka omvända andra, vilket inte lyckades – men han höll sig själv nykter.

I maj 1935 hade Bill fått ett tillfälligt påhugg i staden Akron, Ohio. Han var ensam. Hotellbaren lockade. Men genom en metodistpastor fick han kontakt med en annan alkoholist, dr Bob S. Deras samtal varade i fyra timmar. Det som gjorde intryck på dr Bob var att Bill talade om sig själv och underströk att han inte var där för att hjälpa dr Bob utan sig själv. 
Den 10 juni 1935 drack dr Bob för sista gången, och det blev födelsedagen för gemenskapen Anonyma Alkoholister som Bill och dr Bob grundade. 

Stora boken 1939

Efter ett par år insåg Bill och dr Bob att deras metoder skulle kunna hjälpa många fler alkoholister. De och andra började söka nå ut till fler – direkt, via bekanta och genom massmedier. Bill formulerade de tolv stegen och man började arbeta på det som skulle bli ”Stora boken”. Det var när boktiteln diskuterades som rörelsens namn kom till – Anonyma Alkoholister. Boken kom ut 1939 och antalet medlemmar ökade snabbt över USA och Kanada. Några år senare utarbetades de tolv traditionerna, som beskriver hur AA-grupperna ska säkerställa gemenskapens överlevnad. Nu började AA också spridas till andra länder. Det fanns över 3 500 grupper i 34 länder med sammanlagt cirka 100 000 medlemmar. 

AA kommer till Sverige 

AA nådde Sverige 1945, men här togs det inte om hand av alkoholister utan av professionella nykterhetsvårdare, som skapade Länkrörelsen. Den tar till skillnad från AA emot bidrag från stat och kommun och är dessutom inte, som AA, en internationell gemenskap med grupper i över hundra länder. 
Det dröjde till 1956 innan en liten grupp medlemmar bröt sig ur och startade den första traditionsenliga AA-gruppen i Sverige. Kort därefter börjar man hålla AA-möten på Kristinehovs malmgård i Stockholm. Malmgårdsgruppen finns fortfarande kvar.
År 1984 slog Minnesotamodellen för behandling av alkoholister igenom i Sverige. Detta medförde en markant uppgång i medlemsantalet i svenska AA. Minnesotamodellen är inspirerad av AA och tillämpar tolvstegsprogrammet. 

Hur stort är AA? 

Innevarande år uppskattas antalet grupper i hela världen uppgå till drygt 116 000 med ett totalt medlemskap av över 2 miljoner. 
Antalet grupper i Sverige (2015) uppgår till cirka 470 och medlemsantalet uppskattas till omkring 10 000. 

Puff/blurb: 
Mer AA historia
Boken "AA blir myndigt" beskriver hur AA växte fram, arbetet med tolvstegsprogrammet, traditionerna och de tolv koncepten för världsservice samt det historiska konventet i St Lois 1955 då ansvaret för AA överlämnades till AA-grupperna.
AA:s historia i Sverige
Berättar om hur det började i Sverige, sammablandningen som blev Länkrörelsen, om den blygsamma starten av ett traditionsenligt AA, explosionen med Minnesotabehandlingen och formandet av servicestrukturen och dagens AA.