Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Vi ser AA som en fantastisk resurs

Vi på avdelning 7 i Sundsvall samarbetar med AA sedan hösten 2021. AA genomför möten på vårdavdelningen varje onsdag kväll. Då har patienter från hela psykiatriska kliniken möjlighet att delta. Deltagande är självfallet frivilligt, men vi ser gärna att så många som möjligt deltar.

Vi ser AA som en fantastisk resurs. Många av patienterna får en chans till en första kontakt med AA redan inne på sjukhuset. Vi tror då att framtida besök på AA-möten ute i samhället efter utskrivning avdramatiseras. En medarbetare deltar alltid vid AA mötet, på så vis får medarbetarna på avdelningen en ökad förståelse för AA:s verksamhet.

Deltagande i AA möten har ofta varit populärt både bland patienter och medarbetare. För oss är i vården är evidens och beprövad erfarenhet viktigt. Då är det bra att Socialstyrelsen anger i sina nationella riktlinjer att hälso- och sjukvården och socialtjänst bör erbjuda bland annat tolvstegsbehandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol. Vi uppskattar och är glada för samarbetet med AA.

/Björn Olsson, enhetschef avdelning 7 Sundsvall