Biskop Mikael Mogren

Hej!

Jag heter Mikael. 

Här skriver jag en hälsning till alla ni i AA. Jag beundrar er, eftersom ni arbetar med er själva, stöder varandra, och därmed hjälper oss andra att våga hoppas att förändring är möjligt.

Er sinnesrobön betyder mycket för många av oss. För mig  visar den att vi människor måste öppna oss för varandra och framför allt: för det som är större, utanför och bortom oss själva. 

Sinnesrobönen skulle varje människa behöva, särskilt när vi ska möta utmaningar i det nära och i omvärlden: både klimatkampen  och bekämpningen av våldet i samhället skulle behöva sinnesrobönen.

Vi möts på bönens bro.

Varma hälsningar

Mikael Mogren
Biskop Västerås Stift