Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Mer om alkoholism

Alkoholism är en sjukdom
Alkoholism, eller kroniskt alkoholberoende, är en sjukdom som drabbar cirka 10 % av befolkningen. Den påverkar oss mentalt, fysiskt och själsligt. Den gör att vi inte längre kan bestämma när vi ska dricka, och när vi dricker, inte kan bestämma hur mycket vi ska dricka. Vi har utvecklat en slags "fysisk allergi" mot alkohol, dvs vi reagerar helt annorlunda på alkohol än vanliga människor. Därtill har vi utvecklat en slags "psykisk besatthet" som gör oss oförmögna att inse vårt dilemma. Detta leder till ett själsligt tillstånd där vi mår allt sämre och vår lösning är att allt oftare fly in i "dimman". Alkoholism är kronisk, dvs obotlig och livsvarig, och konsekvenserna blir med tiden allt värre. Alkoholen har blivit ett gift för oss.

Det blev bara värre och värre...

Vi hör på många AA-möten hur medlemmar berättar att det bara blev värre och värre.

 • Vi dricker för ofta, för mycket eller vid fel tillfälle och blir fulla fastän vi inte ville det. 
 • Vi börjar dricka i smyg och leva ett dubbelliv, vi snabbdricker och vårt drickande börjar bli ett känsligt samtalsämne, både för oss och andra. 
 • Vi jagar det där roliga drickandet från ungdomen som aldrig kommer tillbaka.
  Vi tar en återställare dagen efter för att dämpa abstinensen. 
 • Vi får minnesluckor (blackouts) och vet inte vad vi gjorde kvällen innan och vi börjar känna en växande och tärande skuld och skam för vårt drickande. 
 • Vi får humörsvängningar och pendlar mellan ilska och självömkan. 
 • Vi tar oss i kragen ett tag, bara för att upptäcka att vi snart är tillbaka igen och förnekar i det längsta att det är alkoholen som är orsaken till våra konsekvenser. 
 • Vi känner utanförskap och känner oss osäkra i sociala sammanhang. Vi byter umgänge, söker oss till människor som dricker som vi.
 • Familjeproblemen och problemen på jobbet eller skolan växer.
 • Ekonomiska problem, sjukdom, kriminalitet, maktlöshet och hopplöshet... självmordstankar

Du behöver inte pricka av alla exempel för att vara alkoholist, det räcker med ett par. 

AA har en lösning som fungerar

AA kan hjälpa en alkoholist till nykterhet och tillbaka till ett fungerande liv med hög livskvalitet. Sjukdomen (den fysiska allergin) kan vi inte bota, men vi kan överkomma den mentala besattheten som tvingar oss att dricka, genom AA:s gemenskap, AA-möten och tolvstegsprogrammet. Vi kan bli befriade från den vansinniga manin att hälla i oss alkohol. Det enda som krävs är en önskan att sluta dricka.

▸ Är du som vi? Gå på ett AA-möte!

▸ Sök upp ett AA-möte i din närhet

 

Frågor & svar:

Jag dricker för mycket ibland, kan AA hjälpa mig dricka mindre?

Nej. AA har en lösning för människor som utvecklat sjukdomen alkoholism. Den drabbar ca 10% av befolkningen och kännetecknas främst genom att man ideligen förlorar kontrollen över sitt drickande.

 

Det kan liknas vid en sorts allergi. Så snart en alkoholist får alkohol i kroppen så startar en reaktion som gör att han eller hon genast vill ha mer och mer. Det leder till ofta till negativa konsekvenser, men trots detta, så fortsätter alkoholisten att dricka.

 

AA har ingen lösning för så kallade "storkonsumenter" som ibland dricker lite för mycket.

 

Sjukdomen är kronisk, dvs den går inte att bota. AA:s lösning förutsätter därför total avhållsamhet från alkohol, vilket är en nödvändighet för att kunna tillfriskna från alkoholism. Vi vet också att en riktig alkoholist inte klarar detta på egen hand. Därför finns AA.

 

Kan AA hjälpa mig med mina andra problem?

AA har bara en lösning för alkoholism och de problem som är relaterade till det. Vi erbjuder ingen professionell, medicinsk, psykiatrisk, ekonomisk eller social hjälp, vi hänvisar till andra resurser i samhället för det.

 

AA erbjuder heller ingen lösning för andra beroendeproblem, droger, narkotika, tablettmissbruk, matmissbruk, spelmissbruk och så vidare. Vi hänvisar till andra tolvstegsprogram för dessa missbruk.

 

Många av oss har andra problem. Om alkoholen är ett av dina problem är du välkommen till AA. Har du en önskan att sluta dricka är AA det rätta stället. AA har en lösning på alkoholism som vi som går på AA-möten generöst delar med oss av.

 

Vem som helst kan delta på ett öppet AA-möte. Men endast de med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten.