Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Hur kan du hjälpa någon som dricker?

I vetskap om att över två miljoner problemdrinkare har nått nykterhet i AA, blir du kanske otålig att ”göra någonting” för alkoholisten i din närhet. 

Men faktum är att de flesta alkoholister inte är ivriga och redo att vända sig till AA bara för att någon närstående föreslår det. Ett vanligt inslag i sjukdomen är alkoholistens föreställning att drickandet är nödvändigt för att orka med tillvaron. I en alkoholists förvirrade hjärna kommer behovet att dricka före familj, vänner och arbete. En alkoholist är en mycket sjuk människa. 

Din förståelse av problemets natur kan spela en betydande roll för att hjälpa alkoholisten uppnå och bibehålla nykterheten. Många medlemmar som en gång ansågs vara hopplösa alkoholister har i dag åratal av nykterhet bakom sig. Du behöver aldrig ge upp hoppet, och du kan hjälpa till genom din förståelse av sjukdomen och AA och genom din villighet att tillämpa programmet i ditt eget dagliga liv, förslagsvis genom att gå med i AA:s systerorganisation Al-Anon Familjegrupper, som hjälper anhöriga och vänner till alkoholister. 

Du kommer inte att vara ensam. I Al-Anon finner du vänner som vet precis hur du har det och kan visa dig hur de gjort för att klara vardagen med en alkoholist – även en som fortfarande dricker. På vissa orter finns även Alateen för barn till alkoholister.

▸ Al-Anons hemsida

Många anhöriga och närstående uppskattar också att gå på öppna AA-möten för att få insikter om hur alkoholister tänker och fungerar och hur AA:s lösning fungerar.

▸ Läs broschyren "Finns det en alkoholist i ditt liv?"

 

Frågor & svar:

Är du en möjliggörare eller tydliggörare?

Vi får ofta den här frågan om vad man som närstående kan göra för att hjälpa en alkoholist. Även nära anhöriga, vänner och arbetskamrater till en alkoholist påverkas. Förmodligen tycker man om personen i grund och botten men tycker illa om drickandet. En del väljer att tiga och lida för att inte bli osams och samtidigt ha ett hopp om personen en dag ska sluta dricka. Man blir en del i gömmandet av problemet, man blir en möjliggörare. Eller också blir man en tydliggörare, dvs en nära person som säger vad han eller hon ser, tycker och tänker och sätter gränser för umgänget och står upp för dem.

 

Vårt svar på frågan är att, för oss alkoholister är det mycket bättre med tydliggörare, eftersom det leder till smärtsamma konsekvenser. Det är just konsekvenserna som får oss att till slut inse att vi behöver hjälp.

Är det möjligt att närvara på ett AA-möte?

Absolut. De flesta möten i AA är slutna möten för de som har en önskan att sluta dricka. Men de flesta AA-grupper har också öppna AA-möten. På ett öppet möte är vem som helst välkommen att delta och ta del av mötet. Till öppna möten hälsar vi alla välkomna som vill lära känna AA lite närmare, oavsett om det är i studiesyfte, som anhörig, närstående eller professionell. I menyn “AA-möten” kan du söka upp grupper på orter och där framgår när grupperna har öppna möten.