Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.
Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här

Vi behöver fler SI-kommittéer

Vi vill stimulera bildandet av fler kommittéer runt om i landet som når ut till lidande alkoholister i samhället, i enlighet med vår femte tradition. Vi vill finna former för samarbete med de som i sitt arbete träffar alkoholister, inom hälso- och sjukvården, företag/HR, kyrkor och samfund samt rättsväsendet och utbildning. Det är genom detta samarbete med professionella där vi kan finna alkoholister som inte hittat oss. Vi ser AA som ett värdefullt komplement till all annan typ av vård.

Hur startar man en SI-kommitté?

Vi kan tillsätta kommittéer som är direkt ansvariga inför dem de tjänar. Det innebär att en eller fler AA-grupper eller en krets kan tillsätta en kommtté med tjänare för service. En SI-kommitté kan bestå av 2-5 valda tjänare samt ett obegränsat antal frivilliga. Kommittén bör hålla egna regelbundna arbetsmöten.

Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information (FRIK)

FRIK stöttar och samordnar arbetet med landets SI-kommittéer samt arrangerar gemensamma möten för erfarenhetsutbyte. Registrerade kommittéer får dessutom tillgång till material som är godkänt. Dessa kan beställas från FRIK info@aa.se

Presentationsbildserie för samarbete, Powerpoint eller KeyNote
Tillsammans kan vi rädda liv, informationsblad med Frågor och svar samt mölighet att lägga till lokal avsändare, avsedd för de vi samarbetar med
När alkoholen tar över, En folder som vänder sig till den som har alkoholproblem, finns både som fyrsidig A5 eller sexsidig folder. Även på denna kan lokal avsändarinfo läggas till.