Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Vår gemensamma välfärd

Ordet välfärd förknippas ofta med ekonomisk trygghet, till och med rikedom, tillgång på varor, goda bostäder, utbildning och arbete, samhällsservice med mera.

När vi inom AA pratar om vår gemensamma välfärd menar vi inte pengar eller den materiella välfärden. Gemensam välfärd är när vi kan erbjuda så många alkoholister som möjligt en lösning och tillfrisknande från alkoholism. Och för allas vår överlevnads skull ta ansvar för en väl fungerande gemenskap med andra alkoholister som lever efter de andliga principer och fundament som utgör AA.

Vår första tradition slår fast att: Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA. Därför bör AA:s tre legat, vårt arv från grundarna, vara den fasta grund som gruppen vilar på. De Tolv stegen för personligt tillfrisknande, de Tolv traditionerna för enighet i grupper och servicestrukturen och de Tolv koncepten för service för att kunna ta ansvar för AA:s fortlevnad. AA-grupper som verkar utifrån dessa fundament har regelbundna gruppsamvetsmöten för att rannsaka sig utifrån AA:s traditioner och förkovra sig i de tre legaten. En kunnig grupp fattar i regel klokare beslut än en okunnig.

Att sätta vår gemensamma välfärd i centrum är därför inte bara en överlevnadsfråga för AA utan i lika hög grad för oss alkoholister i gemenskapen.  

Läs mer i arbetsmaterialet Vår gemensamma välfärd nedan eller kontakta din servicedelegat för att arrangera en workshop, gärna tillsammans med andra grupper.

Läs mer i 

Bildspel "Vår gemensamma välfärd" 2020

"Vår gemensamma välfärd" Handledning 2020

"Vår gemensamma välfärd" Texthäfte 2020

Safety card

Trygghet och AA

Frågor & svar:

Vad är ett gruppsamvete?

Gruppsamvete är det kollektiva samvetet i en grupp, en kommitté eller krets som samlas för att rannsaka sig eller för att diskutera, lösa problem och fatta beslut. Gruppsamvetet är ett uttryck för gruppens gemensamma syn. Gruppsamvetsmötet är också AA:s bästa sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda, att allas åsikter är lika mycket värda och ska beaktas samt att enighet går före snabba beslut.

 

Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bland annat genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande och enighet i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta.